MENU
pl en

ETAP 3. Budowy sieci z wykorzystaniem urządzeń Ubiquiti, Synology - warsztaty

ETAP 3. Budowy sieci z wykorzystaniem urządzeń Ubiquiti, Synology - warsztaty

ETAP 3. Budowy sieci z wykorzystaniem urządzeń Ubiquiti, Synology - warsztaty
PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Dodatkowe funkcjonalności Mikrotik

 1. Centralne zarządzanie punktami dostępowymi.
 2. Budowa sieci dostępowych dla gości (hotspot).
  a: Tworzenie profilu gościa tymczasowego.
  b: Zarządzanie pasmem dla gości.
  c: izolacja sieci gościnnej od firmowej.
 3. Limitowanie pasma.
  a: Limitowanie dla konkretnych urządzeń w sieci.
  b: Limitowanie dla całych podsieci.
  c: Tymczasowe zwiększanie pasma.

II. Ubiquiti podstawowe funkcje.

 1. Most bezprzewodowy.
  a: Aktualizacja urządzeń.
  b: Backup konfiguracji.
  c: Odtwarzanie konfiguracji.
  d: Konfiguracja trybu AP.
  e: Konfiguracja trybu station do AP.
 2. Ubiquiti jako router.
  a: Klient DHCP.
  b: Klient PPPOE.
 3. Przekierowanie portów na Ubiquiti.

III. Synology.

 1. Instalacja systemu.
 2. Montaż wolumenu (konfiguracja migawek).
  a: Konfiguracja folderu współdzielonego.
  b: Zakładanie użytkowników.
  c: Instalacja pakietów.
 3. Konfiguracja automatycznego Backupu danych z PC.
 4. Konfiguracja automatycznego backupu zdjęć ze smartphonea.
 5. Tworzenie linków (kodów QR) do współdzielenia folderów.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (2 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:

 1. Ukończone szkolenie etap 1 - Podstawowa konfiguracja routera MikroTik
 2. Ukończone szkolenie etap 2 - Konfiguracja NAT, WAN, DHCP oraz sieci VPN.
FORMA REALIZACJI STACJONARNA >

ImageImageImage

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej . Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach.

 • Sala nr 1 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną

Sale wyposażone są w urządzenia takie jak:

 • Zaciskarka HT210n,
 • MikroTik RouterBOARD D52G-5HacD2HnD-TC hAP ac2,
 • Ubiquiti LiteBeam M5 5GHz 23dBi,
 • LBE-M5-23 AirMax,
 • TP-LINK Router/modem,
 • TL-ARCHER VR400 v.2 VDSL/ADSL,
 • AC1200,
 • AP Wi-Fi 6 Wireless AX1500,
 • NAS Synology ds218play,
 • Kabel sieciowy skrętkan,
 • Zaciskarka HT210n,
 • Zaciskarka Krone,
 • Patch Cord,
 • Gniazdo natynkowe,
 • Wtyk Rj45,
 • Tester okablowania,

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału jak i robienia notatek. 
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędny urządzenia do realizacji szkolenia.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane w formie zdalnej jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje, Dzięki platformie trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej szkolenie na ekranie oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na szkolenie:

 • Zaciskarka HT210n,
 • MikroTik RouterBOARD D52G-5HacD2HnD-TC hAP ac2,
 • Ubiquiti LiteBeam M5 5GHz 23dBi,
 • LBE-M5-23 AirMax,
 • TP-LINK Router/modem,
 • TL-ARCHER VR400 v.2 VDSL/ADSL,
 • AC1200,
 • AP Wi-Fi 6 Wireless AX1500,
 • NAS Synology ds218play,
 • Kabel sieciowy skrętkan,
 • Zaciskarka HT210n,
 • Zaciskarka Krone,
 • Patch Cord,
 • Gniazdo natynkowe,
 • Wtyk Rj45,
 • Tester okablowania,

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Grzegorz Kęska

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Sieci komputerowe, światłowody, Mikrotik, zapewnienie dostępu do usług Triple Play opartej o technologię światłowodową. Naprawa sprzętu komputerowego oraz drobnej elektroniki: tablety, smartfony.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wykształcenie wyższe – inżynier informatyk, inżynier transportu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Od 2003 r. Prowadzenie własnej firmy IT/telekomunikacyjnej, która od 2005 jest przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym; 20 lat doświadczenia zawodowego.
 • Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 3 lata doświadczenia jako nauczyciel w ZSTiO w Limanowej oraz jako szkoleniowiec nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 • Prawie 400 godzin przeprowadzonych szkoleń.
 • Prawie 100 godzin pełnienia funkcji opiekuna merytorycznego szkoleń.
KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne projektowanie, budowę i konfigurację sieci, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Samodzielnie zarządza punktami dostępowymi Mikrotik, aktualizuje oprogramowanie i centralnie nimi zarządza.
 • Efektywnie buduje sieci dostępowe dla gości (hotspot), tworząc profile gościa, zarządzając pasmem i izolując sieć gościnną.
 • Umiejętnie limituje pasmo, uwzględniając konkretne urządzenia i całe podsieci, a także tymczasowo zwiększa pasmo.
 • Skutecznie buduje most bezprzewodowy z urządzeniami Ubiquiti, aktualizuje je, wykonuje backup konfiguracji i konfiguruje tryby AP i station do AP.
 • Wykorzystuje urządzenia Ubiquiti jako routery, konfigurując klienta DHCP i klienta PPPOE, oraz przekierowuje porty na tych urządzeniach.
 • Instaluje system Synology, montuje wolumeny z konfiguracją migawek.
 • Konfiguruje folder współdzielony, zakłada użytkowników i instaluje pakiety na urządzeniu Synology.
 • Skutecznie konfiguruje automatyczny backup danych z PC oraz automatyczny backup zdjęć ze smartfona.
 • Tworzy linki (kody QR) do współdzielenia folderów na urządzeniu Synology.
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie specjalistów w zakresie dot. projektowania, budowy i konfiguracji sieci posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność Intelektualna - uczestnik będzie zdolny do analitycznego projektowania oraz intelektualnej oceny potrzeb sieciowych, a także podejmowania decyzji dotyczących konfiguracji, zabezpieczeń i zarządzania sieciami w środowiskach opartych na urządzeniach Ubiquiti i Synology.
 • Strategia poznawcza - kurs rozwija strategię poznawczą uczestnika, umożliwiając mu skuteczne identyfikowanie i adaptowanie się do różnorodnych wyzwań związanych z projektowaniem i konfiguracją sieci. Uczestnik będzie wyposażony w umiejętność skutecznego podejścia do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Informacja werbalna - Uczestnik nabędzie umiejętność precyzyjnego wyrażania koncepcji i zrozumienia specyfiki konfiguracji sieci przy użyciu urządzeń Ubiquiti i Synology. Będzie w stanie skutecznie komunikować się werbalnie, zarówno zespołowo, jak i w relacjach z klientami, wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu sieci komputerowych.
 • Umiejętność motoryczna - uczestnik rozwija umiejętności motoryczne poprzez praktyczne ćwiczenia konfiguracyjne na urządzeniach Ubiquiti i Synology. Będzie w stanie samodzielnie budować, konfigurować oraz utrzymywać sieci, wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce.
 • Postawa - kurs kształtuje postawę uczestnika, zachęcając do podejścia profesjonalnego i odpowiedzialnego w projektowaniu, budowie i konfiguracji sieci. Uczestnik będzie gotowy do podejmowania wyzwań z determinacją, dbając jednocześnie o wysoki poziom bezpieczeństwa i efektywności sieciowych rozwiązań opartych na urządzeniach Ubiquiti i Synology.

Program kształcenia jest autorski. Wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym uzyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master.

Nazwa certyfikatu: 'Certificate Knowledge supported by skills'.

Certyfikat zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu wraz z datą wystawienia, znak jakości MSUES oraz znak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ponadto po zrealizowaniu każdego z etapów kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zawierające powyższe informacje, a dodatkowo nazwę etapu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku kliknij 'pobierz'

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl