MENU
pl en

ETAP 2. Konfiguracja NAT, WAN, DHCP oraz sieci VPN.

ETAP 2. Konfiguracja NAT, WAN, DHCP oraz sieci VPN.

ETAP 2. Konfiguracja NAT, WAN, DHCP oraz sieci VPN.
PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Platforma Mikrotik

 1. Aktualizacja urządzenia Mikrotik.
 2. Downgrade urządzenia Mikrotik.
 3. Backup konfiguracji.
 4. Przywracanie konfiguracji.
 5. Reset routera w różnych scenariuszach.

II. Podstawowa konfiguracja Routera Ethernet z interfejsem bezprzewodowym.

 1. Interfejsy wirtualne.
 2. Adresacja.
 3. Konfiguracja NAT (Network address translation).
 4. Konfiguracja Interfejsu WAN.
 5. Konfiguracja serwera DHCP.
  a: Statyczne wpisy w serwerze DHCP.
  b: Wykrywanie nieautoryzowanych serwerów DHCP
 6. Konfiguracja interfejsu bezprzewodowego.
  a: Profil bezpieczeństwa.
  b: Szerokość kanału, częstotliwość.
  c: Biała lista.
  d: Czarna lista.
  e: Wirtualny Access point.
 7. Wyłączanie zbędnych usług (podnoszenie bezpieczeństwa routera).

III. Przekierowywanie portów.

 1. Wystawianie usług urządzeń lokalnych na zewnątrz.

IV. VPN.

 1. Konfiguracja sieci VPN opartej o L2TP IPSec.
 2. Zalety sieci VPN.

V. Monitoring urządzeń sieciowych.

 1. The Dude.
  a: Instalacja serwera The Dude.
  b: Instalacja klienta The Dude.
  c: Monitoring urządzeń.

VI. VLAN.

 1. Omówienie.
 2. Konfiguracja VLAN switching.

VII. Funkcjonalność mechanizmu Watchdog.

 1. Analizowanie sprawności działania urządzenia.
 2. Konfiguracja Parametrów watchdog.

VIII. Wake On Lan.

 1. Konfiguracja routera Mikrotik do wysyłania „Magic Packet”.
 2. Konfiguracja komputera do zdalnego włączenia przez router Mikrotik.

IX. Konfiguracja routera LTE.

 1. Konfiguracja LTE APN.
 2. Przekierowanie ruchu w Firewall na interfejs LTE.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH ( 2 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:

 1. Ukończone szkolenie etap 1 - Podstawowa konfiguracja routera MikroTik
FORMA REALIZACJI STACJONARNA >

ImageImageImage

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej . Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach.

 • Sala nr 1 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną

Sale wyposażone są w urządzenia takie jak:

 • Zaciskarka HT210n,
 • MikroTik RouterBOARD D52G-5HacD2HnD-TC hAP ac2,
 • Ubiquiti LiteBeam M5 5GHz 23dBi,
 • LBE-M5-23 AirMax,
 • TP-LINK Router/modem,
 • TL-ARCHER VR400 v.2 VDSL/ADSL,
 • AC1200,
 • AP Wi-Fi 6 Wireless AX1500,
 • NAS Synology ds218play,
 • Kabel sieciowy skrętkan,
 • Zaciskarka HT210n,
 • Zaciskarka Krone,
 • Patch Cord,
 • Gniazdo natynkowe,
 • Wtyk Rj45,
 • Tester okablowania,

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału jak i robienia notatek. 
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędny urządzenia do realizacji szkolenia.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane w formie zdalnej jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje, Dzięki platformie trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej szkolenie na ekranie oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na szkolenie:

 • Zaciskarka HT210n,
 • MikroTik RouterBOARD D52G-5HacD2HnD-TC hAP ac2,
 • Ubiquiti LiteBeam M5 5GHz 23dBi,
 • LBE-M5-23 AirMax,
 • TP-LINK Router/modem,
 • TL-ARCHER VR400 v.2 VDSL/ADSL,
 • AC1200,
 • AP Wi-Fi 6 Wireless AX1500,
 • NAS Synology ds218play,
 • Kabel sieciowy skrętkan,
 • Zaciskarka HT210n,
 • Zaciskarka Krone,
 • Patch Cord,
 • Gniazdo natynkowe,
 • Wtyk Rj45,
 • Tester okablowania,

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Grzegorz Kęska

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Sieci komputerowe, światłowody, Mikrotik, zapewnienie dostępu do usług Triple Play opartej o technologię światłowodową. Naprawa sprzętu komputerowego oraz drobnej elektroniki: tablety, smartfony.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wykształcenie wyższe – inżynier informatyk, inżynier transportu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Od 2003 r. Prowadzenie własnej firmy IT/telekomunikacyjnej, która od 2005 jest przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym; 20 lat doświadczenia zawodowego.
 • Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 3 lata doświadczenia jako nauczyciel w ZSTiO w Limanowej oraz jako szkoleniowiec nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 • Prawie 400 godzin przeprowadzonych szkoleń.
 • Prawie 100 godzin pełnienia funkcji opiekuna merytorycznego szkoleń.
CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym uzyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master.

Nazwa certyfikatu: 'Certificate Knowledge supported by skills'.

Certyfikat zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu wraz z datą wystawienia, znak jakości MSUES oraz znak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ponadto po zrealizowaniu każdego z etapów kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zawierające powyższe informacje, a dodatkowo nazwę etapu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku kliknij 'pobierz'

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne projektowanie, budowę i konfigurację sieci, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Samodzielnie przeprowadza proces aktualizacji oprogramowania na urządzeniu Mikrotik.
 • Samodzielnie przeprowadza proces downgrade'u oprogramowania na urządzeniu Mikrotik.
 • Samodzielnie tworzy kopie zapasowe konfiguracji urządzenia Mikrotik.
 • Umiejętnie przywraca zapisane kopie konfiguracji na urządzeniu Mikrotik.
 • Efektywnie resetuje router w różnych scenariuszach.
 • Konfiguruje interfejsy wirtualne.
 • Przypisuje adresację urządzeniu.
 • Skutecznie konfiguruje NAT (Network Address Translation).
 • Konfiguruje interfejs WAN.
 • Skonfigurowany serwer DHCP z uwzględnieniem statycznych wpisów w serwerze DHCP oraz wykrywania nieautoryzowanych serwerów DHCP.
 • Konfiguruje interfejs bezprzewodowy z uwzględnieniem profilu bezpieczeństwa, szerokości kanału i częstotliwości, białej i czarnej listy oraz wirtualnego Access Point.
 • Wyłącza zbędne usługi, podnosząc bezpieczeństwo routera.
 • Przekierowuje porty, umożliwiając wystawianie usług urządzeń lokalnych na zewnątrz.
 • Konfiguruje sieć VPN opartą o L2TP IPSec, zdobywając umiejętność korzystania z zalet takiej sieci.
 • Wykorzystuje narzędzie The Dude do monitorowania urządzeń, instalując serwer i klienta oraz efektywnie monitorując urządzenia.
 • Konfiguruje VLAN i poprawnie korzysta z funkcji VLAN switching.
 • Analizuje sprawność działania urządzenia poprzez funkcjonalność mechanizmu Watchdog, konfigurując parametry Watchdog.
 • Konfiguruje router Mikrotik do wysyłania 'Magic Packet' i zdalnego włączania komputera.
 • Konfiguruje router LTE, uwzględniając LTE APN i przekierowanie ruchu w Firewall na interfejs LTE.
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie specjalistów w zakresie dot. projektowania, budowy i konfiguracji sieci posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna - uczestnik nabędzie umiejętność analitycznej oceny i projektowania konfiguracji sieci na platformie Mikrotik, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów NAT, WAN, DHCP i VPN.
 • Strategia poznawcza - kurs rozwija strategię poznawczą uczestnika, umożliwiając mu efektywne identyfikowanie i adaptowanie się do złożonych kwestii związanych z konfiguracją NAT, WAN, DHCP i sieci VPN na urządzeniach Mikrotik.
 • Informacja werbalna - uczestnik nabędzie umiejętność precyzyjnego wyrażania koncepcji i zrozumienia specyfiki konfiguracji sieci na platformie Mikrotik. Będzie w stanie skutecznie komunikować się werbalnie, zarówno zespołowo, jak i w relacjach z klientami, wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu konfiguracji sieciowej.
 • Umiejętność motoryczna - uczestnik rozwija umiejętności motoryczne poprzez praktyczne ćwiczenia konfiguracyjne związane z NAT, WAN, DHCP i VPN na urządzeniach Mikrotik. Będzie w stanie samodzielnie konfigurować i zarządzać siecią, wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce.
 • Postawa - kurs kształtuje postawę uczestnika, zachęcając do profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do konfiguracji sieci na platformie Mikrotik. Uczestnik będzie gotowy do skutecznego wykorzystania zaawansowanych funkcji, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i sprawność działania sieci.

Program kształcenia jest autorski. Wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl