MENU
pl en

ETAP 1. Podstawowa konfiguracja routera MikroTik


ETAP 1. Podstawowa konfiguracja routera MikroTik

ETAP 1. Podstawowa konfiguracja routera MikroTik

Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wstęp.

 1. Cechy dobrej sieci komputerowej w praktyce.

II. Media transmisyjne.

 1. Miedziane - omówienie i praktyka.
  a: Błędy instalatorskie.
  b: Sposoby naprawy.
 2. Światłowodowe - omówienie.
  a: Przykładowe instalacje.
  b: Błędy instalatorskie.
  c: Pomiary.
 3. Bezprzewodowe - omówienie i praktyka.
  a: Analiza pasma, dobór parametrów.
  b: Konfiguracja przykładowych urządzeń.

III. Okablowanie strukturalne miedziane montaż.

 1. Zakończenia okablowania wtykami RJ-45.
  a: Kat.5/5e.
  b: Kat.6.
  c: Kat.7.
 2. Zakończenie okablowania.
  a: Gniazdem natynkowym Kat.5.
  b: Panelem krosowniczym klasycznymi Kat.5.
  c: Modułami Keystone Kat.5.

IV. Podstawy adresacji sieci.

 1. Adresacja IPv4.
 2. Maska podsieci.
 3. Adresacja klasowa a technika VLSM.

V. Podstawowa konfiguracja routera Ethernet na bazie platformy Mikrotik.

 1. Interfejs Winbox do zarządzania platformą Mikrotik.
 2. Interfejs wirtualny.
 3. Adresacja.
 4. Konfiguracja NAT (Network address translation).
 5. Konfiguracja Interfejsu WAN.
 6. Konfiguracja serwera DHCP.
 7. VPN, zalety VPN.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH ( 2 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Mile widziana podstawowa znajomość budowy sieci.

FORMA REALIZACJI STACJONARNA >

ImageImageImage

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej . Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach.

 • Sala nr 1 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną

Sale wyposażone są w urządzenia takie jak:

 • Zaciskarka HT210n,
 • MikroTik RouterBOARD D52G-5HacD2HnD-TC hAP ac2,
 • Ubiquiti LiteBeam M5 5GHz 23dBi,
 • LBE-M5-23 AirMax,
 • TP-LINK Router/modem,
 • TL-ARCHER VR400 v.2 VDSL/ADSL,
 • AC1200,
 • AP Wi-Fi 6 Wireless AX1500,
 • NAS Synology ds218play,
 • Kabel sieciowy skrętkan,
 • Zaciskarka HT210n,
 • Zaciskarka Krone,
 • Patch Cord,
 • Gniazdo natynkowe,
 • Wtyk Rj45,
 • Tester okablowania,

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału jak i robienia notatek. 
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędny urządzenia do realizacji szkolenia.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane w formie zdalnej jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje, Dzięki platformie trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej szkolenie na ekranie oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na szkolenie:

 • Zaciskarka HT210n,
 • MikroTik RouterBOARD D52G-5HacD2HnD-TC hAP ac2,
 • Ubiquiti LiteBeam M5 5GHz 23dBi,
 • LBE-M5-23 AirMax,
 • TP-LINK Router/modem,
 • TL-ARCHER VR400 v.2 VDSL/ADSL,
 • AC1200,
 • AP Wi-Fi 6 Wireless AX1500,
 • NAS Synology ds218play,
 • Kabel sieciowy skrętkan,
 • Zaciskarka HT210n,
 • Zaciskarka Krone,
 • Patch Cord,
 • Gniazdo natynkowe,
 • Wtyk Rj45,
 • Tester okablowania,

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Grzegorz Kęska

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Sieci komputerowe, światłowody, Mikrotik, zapewnienie dostępu do usług Triple Play opartej o technologię światłowodową. Naprawa sprzętu komputerowego oraz drobnej elektroniki: tablety, smartfony.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wykształcenie wyższe – inżynier informatyk, inżynier transportu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Od 2003 r. Prowadzenie własnej firmy IT/telekomunikacyjnej, która od 2005 jest przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym; 20 lat doświadczenia zawodowego.
 • Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 3 lata doświadczenia jako nauczyciel w ZSTiO w Limanowej oraz jako szkoleniowiec nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 • Prawie 400 godzin przeprowadzonych szkoleń.
 • Prawie 100 godzin pełnienia funkcji opiekuna merytorycznego szkoleń.
CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym uzyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master.

Nazwa certyfikatu: 'Certificate Knowledge supported by skills'.

Certyfikat zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu wraz z datą wystawienia, znak jakości MSUES oraz znak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ponadto po zrealizowaniu każdego z etapów kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zawierające powyższe informacje, a dodatkowo nazwę etapu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku kliknij 'pobierz'

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne projektowanie, budowę i konfigurację sieci, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Identyfikuje cechy dobrej sieci komputerowej, uwzględniając praktyczne aspekty projektowania i konfiguracji.
 • Charakteryzuje różne rodzaje mediów transmisyjnych, w tym miedziane, światłowodowe i bezprzewodowe, z umiejętnością analizy błędów i naprawy.
 • Montuje okablowanie strukturalne miedziane z zakończeniami RJ-45, z uwzględnieniem różnych norm (kat. 5/5e, kat. 6, kat. 7).
 • Stosuje zakończenia okablowania, takie jak gniazda natynkowe, panele krosownicze i moduły Keystone.
 • Konfiguruje router na platformie MikroTik, wykorzystując interfejs Winbox, interfejs wirtualny, adresację, NAT, interfejs WAN, serwer DHCP oraz VPN.
 • Analizuje pasmo i dobiera parametry w konfiguracji urządzeń bezprzewodowych.
 • Naprawia błędy instalacyjne w mediach transmisyjnych.
 • Konfiguruje VPN na platformie MikroTik, wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Korzysta z interfejsu Winbox do zarządzania platformą MikroTik w procesie konfiguracji.
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie specjalistów w zakresie dot. projektowania, budowy i konfiguracji sieci posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność Intelektualna - uczestnik rozwija umiejętność analitycznej oceny cech dobrej sieci komputerowej, zdobywając wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą mediów transmisyjnych, okablowania strukturalnego, adresacji sieci IPv4 oraz podstawowej konfiguracji routera Ethernet na platformie MikroTik.
 • Strategia poznawcza - kurs wspiera strategię poznawczą uczestnika, umożliwiając mu zrozumienie i adaptację praktycznych aspektów związanych z różnymi rodzajami mediów transmisyjnych, okablowaniem strukturalnym, a także adresacją sieci i konfiguracją routera na platformie MikroTik.
 • Informacja werbalna - uczestnik nabędzie umiejętność klarownego wyrażania koncepcji związanych z omawianymi tematami, umożliwiając werbalne komunikowanie się na temat cech dobrej sieci, rodzajów mediów transmisyjnych, adresacji sieci IPv4 i konfiguracji routera MikroTik.
 • Umiejętność motoryczna - uczestnik rozwija umiejętności motoryczne poprzez praktyczne działania związane z mediami transmisyjnymi, okablowaniem strukturalnym, adresacją sieci IPv4 oraz podstawową konfiguracją routera na platformie MikroTik. Będzie w stanie samodzielnie przeprowadzać instalacje, konfiguracje i pomiary.
 • Postawa - kurs kształtuje postawę uczestnika, inspirując do profesjonalnego podejścia do konfiguracji sieci na platformie MikroTik. Uczestnik będzie gotowy do skutecznego korzystania z interfejsu Winbox, konfiguracji NAT, interfejsów WAN, serwera DHCP, a także implementacji VPN na urządzeniach MikroTik.

Program kształcenia jest autorski. Wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl