MENU
pl en

ETAP 3. Bezpieczeństwo sieci – ćwiczenia praktyczne.


ETAP 3. Bezpieczeństwo sieci – ćwiczenia praktyczne.

Cena: 4 300.00złKoszykKup terazKoszykDodaj do koszyka

Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Projektowanie sieci z uwzględnieniem:

 1. Standardów bezpieczeństwa.
 2. Dobrych praktyk z zakresu podziału na podsieci.
 3. Współpracy z sieciami obcymi.
 4. Optymalizacji ruchu sieciowego.
 5. Bezpiecznego udostępniania usług w sieciach publicznych.

II. Podstawy bezpieczeństwa konfiguracji sieciowych.

 1. Projektowanie ograniczenia połączeń sieciowych
 2. Analiza scenariuszy typowych ataków na sieć komputerową–faza rekonesansu.
 3. Projektowanie DLP (Data Leak Prevention).
 4. Projektowanie całej infrastruktury sieci wraz z systemem zabezpieczeń.
 5. Analiza projektu.

III. Zaawansowane konfiguracje firewalla.

 1. Firewall stateful w praktyce.
 2. Budowanie reguł w oparciu o dodatkowe informacje protokołów sieciowych.
 3. Analiza jakości zabezpieczeń firewall.
 4. Testowanie zabezpieczeń firewall.
 5. Proste użycie skanera sieciowego w diagnostyce firewall.
 6. Monitoring i logowanie ruchu przy pomocy firewall.
 7. Zabezpieczanie podatnych usług.
 8. Gromadzenie informacji dowodowej z wykonanych połączeń.

IV. Bezpieczeństwo współpracy z sieciami podmiotów partnerskich.

 1. Zagadnienia bezpieczeństwa dostępu do usług.
 2. Sposoby udostępnienia usług.
 3. Projektowanie i wdrażanie bezpiecznego dostępu do usług.
 4. Diagnostyka zabezpieczeń.

V. Ćwiczenia praktyczne z zakresu:

 1. Praktycznych scenariuszy konfiguracji sieciowych.
 2. Routingu w rozbudowanych sieciach.
 3. Konfigurowania bezpiecznego dostępu do usług w sieciach.
 4. Konfiguracji firewalli stateless i stateful.
 5. Bezpieczeństwo udostępnienia usług w sieciach publicznych.
 6. Ograniczania ruchu sieciowego.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE (3 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Znajomość budowy sieci lub ukończenie szkoleń Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci oraz Rozległe sieci z zaawansowanymi elementami bezpieczeństwa – wdrażanie, diagnostyka, projektowanie.

Cena: 4300 zł

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. sieci teleinformatycznych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa sieci,
 • Strategia poznawcza – umiejętności analizy infrastruktury sieciowej pod kątem bezpieczeństwa,
 • Informacja werbalna – umiejętność wykorzystania znajomości zasad bezpieczeństwa sieci,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność diagnostyki i konfiguracji sieci, systemu zabezpieczeń i firewall’i,
 • Postawa – umiejętność rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem sieci.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Certyfikat >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci teleinformatycznych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi zastosować standardy bezpieczeństwa podczas projektowania sieci,
 • potrafi projektować sieci z uwzględnieniem współpracy z sieciami obcymi,
 • potrafi projektować sieci z uwzględnieniem optymalizacji ruchu sieciowego,
 • potrafi projektować ograniczenie połączeń sieciowych,
 • analizuje scenariusze typowych ataków na sieć komputerową,
 • potrafi projektować całą infrastrukturę sieciową wraz z systemem zabezpieczeń,
 • analizuje jakość zabezpieczeń firewall’a,
 • potrafi zastosować skaner sieciowy w diagnostyce firewall’i,
 • potrafi gromadzić informacje dowodowe z wykonywanych połączeń,
 • zna sposoby udostępnienia usług,
 • potrafi dokonać diagnostyki zabezpieczeń,
 • potrafi zastosować routing w rozbudowanych sieciach,
 • potrafi ograniczyć ruch sieciowy.
Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Jacek Herold

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Sieci teleinformatyczne, audyty bezpieczeństwa, wsparcie techniczne

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego.
 • Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci.
 • Audyty bezpieczeństwa w tym sektor bankowy - rekomendacja 'D'KNF
 • 8 lat pracy w Wrocławskim Centrum Sieciowo Superkomputerowym WCSS.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 3 300 godzin przeprowadzonych zajęć. Ponad 10 lat doświadczenia szkoleniowego. Prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa na Politechnice Wrocławskiej

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!