MENU
pl en

ETAP 1. Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci.


ETAP 1. Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci.

Cena: 4 300.00złKoszykKup terazKoszykDodaj do koszyka

Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Okablowanie miedziane oraz światłowodowe.

 1. Podział, klasyfikacja, kompatybilność i ekranowanie.
 2. Standardy i kategorie okablowania.
 3. Wpływ na podstawowe parametry sieci.
 4. Patchpanele, przełącznice i patchcordy.
 5. Wadliwe okablowanie.
 6. Diagnostyka.

II. PoE zasilanie poprzez sieć.

 1. Wady i zalety.
 2. Najczęstsze przypadki stosowania oraz ograniczenia.
 3. Wymagania okablowania związane z PoE.
 4. Wymagania dla przełączników.
 5. Power Injector.
 6. Typowe przykłady zastosowania Power Injectorów.
 7. Analiza potencjalnych problemów. 

III. Adresacja, maski, sieci.

 1. Adresy sieciowe.
 2. Konfiguracja oraz tworzenie sieci.
 3. Pojęcie maski.
 4. Podział sieci.
 5. Przeliczanie maski dla różnych podziałów na podsieci.
 6. Diagnostyka sieci.
 7. Konfiguracja maski i bramy.
 8. Sieci prywatne, publiczne.
 9. Unicast, multicast, broadcast. 

IV. Działanie sieci, model ISO/OSI, protokoły, ramki, pakiety.

 1. Model ISO/OSI i podstawy działania sieci.
 2. Warstwa, protokół oraz zależność pomiędzy nimi.
 3. TCP konfiguracja.
 4. Narzędzie do analizy protokołów Wireshark. 

V. Podstawy konfiguracji adresacji sieci: statycznej, dynamicznej, dynamicznej ze statyczną dzierżawą.

 1. Protokół DHCP.
 2. Zagadnienie czasu dzierżawy.
 3. Narzędzia diagnostyczne. 

VI. Planowanie z sieci podziałem na podsieci VLAN-y, podstawy routingu.

 1. Dobre praktyki podczas projektowania sieci.
 2. Podział na podsieci i omówienie koncepcji VLAN-ów.
 3. Tabela i reguły routingu.
 4. Zasada działania routerów i firewalli.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE (3 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Cena: 4300 zł

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 1 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 2 składa się z 4 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych, jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Samo szkolenie jest przygotowane na serwerze. Kursant podczas szkolenia posiada indywidualną sieć, gdzie ilość urządzeń (wirtualizacji) w sieci waha się od 5 do 125, które emulują różne środowiska takie jak: routery, bramy dostępowe czy pojedyncze urządzenia w sieci. Wszytko odbywa się na platformie stworzonej na serwerze w systemie Linux, do której kursant ma zdalny dostęp. Kursant otrzymuje makietę sieciową, którą musi skonfigurować. Wszystkie ustawienia urządzeń w sieć, którą  tworzy kursant konfiguruje bez żadnych podpowiedzi z strony urządzeń, tzn. każdy parametr jest przemyślamy i obliczony przez tworzącego sieć, dzięki czemu kursant musi rozumieć co oznaczają poszczególne terminy.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych, dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. sieci teleinformatycznych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu konfiguracji, wdrażania i diagnostyki sieci,
 • Strategia poznawcza – umiejętność zastosowania adresacji sieci,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia sposobu działania sieci,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność projektowania, wdrażania i diagnostyki sieci,
 • Postawa – umiejętność stosowania dobrych praktyk podczas projektowania sieci.

Program kształcenia jest autorski. Wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci teleinformatycznych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • zna standardy i kategorie okablowania,
 • potrafi rozpoznać wadliwe okablowanie,
 • zna wady i zalety technologii PoE,
 • zna wymagania okablowania związanego z technologią PoE,
 • potrafi adresować sieci,
 • potrafi tworzyć oraz konfigurować sieci,
 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki sieci,
 • zna model ISO/OSI i podstawy działania sieci,
 • posiada wiedzę na temat podstawy konfiguracji adresacji sieci,
 • potrafi zastosować protokół DHCP,
 • potrafi zastosować dobre praktyki podczas projektowania sieci,
 • posiada wiedzę na temat koncepcji VLAN-ów,
 • zna zasady działania routerów i firewall’i.
Certyfikat >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Jacek Herold

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Sieci teleinformatyczne, audyty bezpieczeństwa, wsparcie techniczne

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego.
 • Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci.
 • Audyty bezpieczeństwa w tym sektor bankowy - rekomendacja 'D'KNF
 • 8 lat pracy we Wrocławskim Centrum Sieciowo Superkomputerowym WCSS.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 3 300 godzin przeprowadzonych zajęć. Ponad 10 lat doświadczenia szkoleniowego. Prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa na Politechnice Wrocławskiej

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!