MENU
pl en

Zarządzanie środowiskiem sieciowym z wykorzystaniem usługi zasad grup - Group Policy


Zarządzanie środowiskiem sieciowym z wykorzystaniem usługi zasad grup - Group Policy

System Ratalny
Zarządzanie środowiskiem sieciowym z wykorzystaniem usługi zasad grup - Group Policy

Oferujemy kursy z zakresu administracji serwerami, realizowane w dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności z omawianego zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z nabytych umiejętności, można realizować usługi instalacji i konfiguracji serwerów i wdrażać rozwiązania w zakresie omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkoleń poparte jest niezależnymi referencjami oraz opiniami od kursantów z całej Polski.

Plan ramowy >

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna i podstawowa wiedza z zakresu administracji serwerami. 

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Podstawy funkcjonowania mechanizmu Group Policy.

 1. Elementy konfiguracyjne Group Policy: zestawy zasad GPO i łącza.
 2. Wbudowane zestawy GPO.
 3. Tworzenie własnych zestawów GPO.
 4. Definiowanie zakresu zastosowania GPO.
 5. Filtrowanie i określanie efektywnej listy zestawów GPO.
 6. Narzędzia diagnostyczne i raportujące.
 7. Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa zestawów GPO. 

II. Konfiguracja zasad zabezpieczeń i ograniczeń w środowisku systemowym z wykorzystaniem GPO.

 1. Polityka haseł.
 2. Polityka bezpieczeństwa.
 3. Ograniczanie praw systemowych.
 4. Opcje zabezpieczeń. 

III. Konfiguracja opcji użytkowych.

 1. Szablony administracyjne.
 2. Preferencje GPO.
 3. Ograniczanie dostępu do interfejsu użytkownika.
 4. Przekierowanie folderów profilu użytkownika. 

IV. Korzystanie z lokalnych zasad zabezpieczeń w środowiskach bez AD DS/Group Policy.

Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów posiadających, umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiętność wykorzystania odpowiednich zasad zabezpieczeń przy konfiguracji
 • Strategia poznawcza – umiejętności wykorzystania wiedzy dot. lokalnych zasad zabezpieczeń w środowiskach bez AD DS/Group Policy
 • Informacja werbalna – umiejętność definiowanie zakresu zastosowania GPO
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność wykorzystania narzędzi diagnostycznych i raportujących oraz zarządzania kopiami bezpieczeństwa GPO
 • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji opcji użytkowych na serwerze z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkownika

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNICY KSZTAŁCENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Potrafią wykorzystać narzędzia diagnostyczne i raportujące oraz zarządzać kopiami bezpieczeństwa GPO
 • Potrafią dokonać konfiguracji zasad zabezpieczeń i ograniczeń w środowisku systemowym z wykorzystaniem GPO
 • Potrafią dokonać konfiguracji opcji użytkowych na serwerze
 • Potrafią wykorzystać wiedzę dot. lokalnych zasad zabezpieczeń w środowiskach bez AD DS/Group Policy
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.