MENU
pl en

Zaawansowany routing oraz load balancing usług – ćwiczenia praktyczne.


Zaawansowany routing oraz load balancing usług – ćwiczenia praktyczne.

System Ratalny
Zaawansowany routing oraz load balancing usług – ćwiczenia praktyczne.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Routing w sieciach rozproszonych:

 1. Wykorzystanie zaawansowanego routingu do optymalizacji ruchu w sieciach rozproszonych.
 2. Routing asymetryczny.
 3. Routing z wykorzystaniem wielu bram.

II. Bezpieczeństwo w sieciach rozproszonych.

 1. Zagadnienia ochrony zasobów w sieciach rozproszonych z uwzględnieniem wielu tras.
 2. Projektowanie bezpieczeństwa w oparciu o firewall steteless.
 3. Projektowanie bezpieczeństwa w oparciu o firewall stateful.
 4. Projektowanie bezpieczeństwa z uwzględnieniem wielu tras ruchu.
 5. Projektowanie bezpieczeństwa z uwzględnieniem translacji w tunelach VPN.

III. Centrum zapasowe.

 1. Wprowadzenie do koncepcji centrum zapasowego.
 2. Zagadnienia wymiany danych z centrum zapasowym.
 3. Bezpieczeństwo komunikacji z centrum zapasowym.
 4. Dostęp do usług centrum zapasowego.
 5. Weryfikacja bezpieczeństwa dostępu do usług.
 6. Przełączanie ruchu wewnętrznego na centrum zapasowe.
 7. Redundancja połączeń z centrum zapasowym.
 8. Przełączenie ruchu zewnętrznego(publicznego)na centrum zapasowe.

IV. Ćwiczenia praktyczne z zakresu:

 1. Konfiguracji routingu w rozległych sieciach firmowych.
 2. Konfiguracji routingu i translacji adresów w tunelach VPN.
 3. Udostępniania usług w rozległych sieciach firmowych z wieloma kanałami dostępu.
 4. Loadbalancingu usług w sieciach firmowych.
 5. Loadbalancingu usług w sieciach publicznych.
 6. Konfiguracji bezpieczeństwa usług sieci firmowych.
 7. Konfiguracji bezpieczeństwa usług w rozległych sieciach publicznych.
 8. Redundancji dostępu do usług z wykorzystanie (load) balancingu i centrum zapasowego.
 9. Przełączenia i dostępu usług w centrum zapasowym.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

cena: 3 500 zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kurs ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. sieci teleinformatycznych. 

Na kursie uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie takich tematów, jak:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu zaawansowanego routingu i load balancing’u usług
 • Umiejętność motoryczna – konfiguracja routingu i udostępnianie usług w rozległych sieciach firmowych oraz translacji adresów w tunelach VPN
 • Strategia poznawcza – umiejętności weryfikacji zabezpieczeń usług
 • Postawa – umiejętności rozwiązywania problemów z routingiem i load balncing’iem usług
 • Informacja werbalna – umiejętności wykorzystania znajomości optymalizacji ruchu w sieci

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci teleinformatycznych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

NA KURSIE UCZESTNIK NABĘDZIE WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE W ZAKRESIE TAKICH TEMATÓW, JAK:

 • Routing w sieciach rozproszonych
 • Projektowanie bezpieczeństwa w sieciach rozproszonych
 • Bezpieczeństwo wymiany danych, komunikacji i dostępu do centrum zapasowego
 • Konfiguracja routingu i udostępnianie usług w rozległych sieciach firmowych
 • Konfiguracja routingu i translacji adresów w tunelach VPN
 • Load balancing usług
 • Konfiguracja bezpieczeństwa usług w sieci
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.