MENU
pl en

Wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania w odzyskiwaniu danych na przykładzie DMDE.


Wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania w odzyskiwaniu danych na przykładzie DMDE.

Raty
Wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania w odzyskiwaniu danych na przykładzie DMDE.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wprowadzenie do obsługi interfejsu DMDE.

 1. Dostępne wersje programu i ich ograniczenia.
 2. Wymagania systemowe.
 3. Uruchomienie programu, wybór języka.
 4. System pomocy kontekstowej.
 5. Wybór dysku/woluminu, możliwość pracy z obrazami dysków.
 6. Wskaźniki programu.
 7. Możliwość blokowania woluminu, tryb tylko do odczytu.
 8. Parametry okien, zmiana rozmiaru czcionki.
 9. Wybór strony kodowej ASCII.

II. Podstawowe funkcje programu, kopia posektorowa i skanowanie.

 1. Włączanie i wyłączanie MBR/GPT.
 2. Zarządzanie partycjami.
 3. Otwieranie woluminu, automatyczna rekonstrukcja systemu plików.
 4. Odzyskiwanie wybranych plików.
 5. Parametryzacja wykonywania kopii posektorowej.
 6. Interfejs wejścia-wyjścia i jego parametry.
 7. Podgląd SMART.
 8. Parametryzacja i uruchomienie skanowania, log skanowania.

III. Analiza wyników skanowania, obsługa wyszukiwarki.

 1. Analiza wyników skanowania.
 2. Pliki w strukturze logicznej, a wyniki RAW.
 3. Praca z wirtualnym systemem plików.
 4. Panel plików, wskaźniki.
 5. Koncept mapy, alokacja plików.

IV. Wyszukiwanie i porządkowanie rezultatów.

 1. Obsługa wyszukiwarki — wyszukiwanie HEX i ASCII.
 2. Optymalizacja parametryzacji wyszukiwania.
 3. Tworzenie list plików i raportów.
 4. Możliwość nieodwracalnego niszczenia danych — opcja wypełnienia sektorów.

V. Możliwości pracy z macierzami RAID.

 1. Montowanie macierzy w programie.
 2. Możliwości montowania kopii posektorowych i plików obrazów jako uczestników macierzy.
 3. Automatyczne określenie parametrów macierzy.
 4. Dodawanie pustego dysku (NULL) zamiast uszkodzonego lub brakującego uczestnika.

VI. Możliwości bezpośredniej edycji dysku.

 1. Zapoznanie z edytorem hexadecymalnym.
 2. Tryb edycji.
 3. Wprowadzanie zmian i zapisywanie danych wycofywania.
 4. Przywracanie danych wycofywania.
 5. Możliwości uzupełniania danych z pliku binarnego.
 6. Wykorzystanie hex-edytora w analizie zmian zachodzących na dysku w czasie wykonywania operacji.
 7. Znaczenie struktur logicznych w procesie odzyskiwania danych.
 8. Sposoby prezentacji i interpretacji zawartości kluczowych sektorów.

VII. Wyszukiwanie RAW.

 1. Typy plików i ich sygnatury.
 2. Wybór typów plików do wyszukiwania.
 3. Nieznane typy plików – automatyczny tryb określania sygnatur.
 4. Nieznane typy plików – manualne określanie sygnatur z wykorzystaniem hex-edytora.
 5. Dodawanie sygnatur do bazy, składnia
 6. Samodzielne rozpoznanie sygnatury – ćwiczenia praktyczne.

VIII. Podsumowanie kształcenia.

 1. Powtórzenie najważniejszych informacji o procesie logicznego odzyskiwania danych.
 2. Powtórzenie najtrudniejszych elementów ćwiczeń.
 3. Panel dyskusyjny.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Cena: 3 800 zł

Więcej informacji >
Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę, naprawę nośników pamięci oraz odzysku danych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi obsługiwać interfejs DMDE,
 • zna funkcje programu DMDE tj.: włączanie i wyłączanie MBR/GPT, zarządzanie partycjami, zarządzanie woluminami, odzyskiwanie wybranych plików, podgląd SMART oraz parametryzacja i uruchomienie skanowania,
 • potrafi analizować wyniki skanowania dysków, obsługuje wyszukiwarkę i porządkuje rezultaty,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat pracy z macierzami RAID i bezpośredniej edycji dysków,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat wyszukiwania RAW i wiedzę na temat sygnatur i typów plików oraz odpowiedniego ich wyboru.
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie odzysku danych oraz naprawy nośników pamięci takich jak: dyski twarde, pendrive, karty SD posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność analizowania wyników skanowania dysków, obsługi wyszukiwarki i przyporządkowywania rezultatów,
 • Strategia poznawcza – umiejętność wyszukiwania RAW,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia funkcji programu DMDE,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność obsługi interfejsu DMDE oraz wykorzystania go do odzysku danych,
 • Postawa – umiejętność pracy z macierzami RAID i bezpośredniej edycji dysków.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Paweł Kaczmarzyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Odzyskiwanie danych z dysków twardych, SSD, pamięci Flash i macierzy RAID oraz naprawa podzespołów komputerowych

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 20-letnie doświadczenie w odzysku danych

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 1250 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu odzyskiwania danych