MENU
pl en

Wykorzystanie programów w diagnostyce dysków i odzyskiwaniu danych.


Wykorzystanie programów w diagnostyce dysków i odzyskiwaniu danych.

Raty
Wykorzystanie programów w diagnostyce dysków i odzyskiwaniu danych.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wstępna diagnostyka dysku.

 1. Analiza wizualna nośnika.
 2. Podłączenie dysku i jego uruchomienie. Znaczenie diagnostyczne odgłosów.
 3. Sekwencja startowa, znaczenie diagnostyczne paszportu dysku.
 4. Uszkodzenia elektroniczne, możliwości ich naprawy oraz użycia obcej PCB.
 5. Kryteria doboru dawcy PCB.
 6. Metody odróżniania usterek mechanicznych od problemów oprogramowania układowego.
 7. Praktyczne wykorzystanie rejestru stanu we wstępnej diagnostyce dysków.

II. Diagnostyka dysku po jego uruchomieniu.

 1. Analiza SMART i jej wartość diagnostyczna.
 2. Krótki przegląd oprogramowania diagnostycznego udostępnianego przez producentów dysków.
 3. Skanowanie powierzchni — zalety i wady najpopularniejszych programów.
 4. Degradacja powierzchni i metody jej naprawy.
 5. Program HDD Regenerator i sposób jego działania.

III. Diagnostyka usterek dysków z wykorzystaniem programu MHDD.

IV. Diagnostyka usterek dysków z wykorzystaniem programu Victoria — ćwiczenia praktyczne.

V. Zarządzanie dyskami i ich strukturą logiczną.

 1. Naprawa MBR.
 2. Partycjonowanie dysków.
 3. Boot-manager.
 4. Defragmentacja.
 5. Bieżące monitorowanie statusu SMART.
 6. Generowanie raportów i list plików.

VI. Klonowanie dysków, a wykonywanie obrazów partycji.

 1. Kopia zapasowa i obraz systemu, a kopia posektorowa i obraz dysku, czym się różni praca logicznej od pracy w adresacji LBA?
 2. Źródła i obiekty docelowe — jak skonfigurować proces klonowania?
 3. Przegląd popularnych programów do wykonywania kopii nośników i obrazów systemów.

VII. Przegląd prostych programów do automatycznego odzyskiwania danych.

 1. Zasady działania zautomatyzowanych programów do odzyskiwania danych.
 2. Skanowanie dysków najpopularniejszymi automatycznymi programami.
 3. Znaczenie struktur logicznych w procesie odzyskiwania danych.
 4. Najczęstsze błędy w użyciu oprogramowania do odzyskiwania danych.

VIII. Podsumowanie kształcenia.

 1. Powtórzenie najważniejszych elementów kształcenia.
 2. Panel dyskusyjny.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Cena: 3 800 zł

Więcej informacji >
Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę, naprawę nośników pamięci oraz odzysku danych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi wykonać wstępną diagnostykę dysków, a w szczególności analizę wizualną nośnika, podłączenie i uruchomienie dysku, sekwencję startową, zna możliwości naprawy uszkodzeń elektronicznych,
 • potrafi wykonać analizę SMART dysku po jego uruchomieniu,
 • potrafi przeprowadzić skanowanie powierzchni dysku,
 • zna metody naprawy dysków o zdegradowanej powierzchni,
 • zna sposoby działania programu HDD Regenerator,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat diagnostyki usterek dysków z wykorzystaniem programu MHDD,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat diagnostyki usterek dysków z wykorzystaniem programu Victoria,
 • potrafi zarządzać dyskami i ich strukturą logiczną w zakresie napraw MBR, partycjonowania dysków, Boot-manager, defragmentacji, monitorowania statusu SMART,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat klonowania dysków i wykonywania obrazów partycji,
 • zna proste programy do automatycznego odzyskiwania danych.
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie odzysku danych oraz naprawy nośników pamięci takich jak: dyski twarde, pendrive, karty SD posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania zasad wstępnej diagnostyki dysków,
 • Strategia poznawcza – umiejętność zastosowania sposobów klonowania dysków i wykonywania obrazów partycji,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia sposobów diagnostyki dysku po jego uruchomieniu,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność diagnostyki dysków z wykorzystaniem programu MHDD/Victoria,
 • Postawa – umiejętność zastosowania zasad zarządzania dyskami i ich strukturą logiczną.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery, monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Paweł Kaczmarzyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Odzyskiwanie danych z dysków twardych, SSD, pamięci Flash i macierzy RAID oraz naprawa podzespołów komputerowych

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 20-letnie doświadczenie w odzysku danych

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 1250 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu odzyskiwania danych