MENU
pl en

Wirtualizacja, konteneryzacja a obiektowe pamięci masowe


Wirtualizacja, konteneryzacja a obiektowe pamięci masowe

Cena: 4 500.00złKoszykKup terazKoszykDodaj do koszyka

Wirtualizacja, konteneryzacja a obiektowe pamięci masowe
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Kontener a wirtualizacja.

 1. VMWare / Proxmox / Docker - Wprowadzenie do wirtualizacji.
 2. Podstawowe pojęcia, dotyczące wirtualizacji, sieci i pamięci masowych.
 3. Zagadnienia związane z wirtualizacją , wirtualnego sprzętu oraz plików tworzących maszyny wirtualne.
 4. Architektura vCenter - Server / Architekrura Proxmox / Docker.
 5. Opis, tworzenie i zarządzanie standardowym wirtualnym przełącznikiem sieciowym.
 6. Prezentacja implementacji rozwiązań magazynu danych pod systemy wirtualizacji.

II. Metody tworzenia/zarządzania maszynami wirtualnymi i kontenerami.

 1. Szybkie tworzenie pojedynczych maszyn wirtualnych.
 2. Szybkie tworzenie maszyn wirtualnych przy pomocy szablonów, klonów oraz vCenter Conventer.
 3. Zarządzanie i modyfikacje maszyn wirtualnych.
 4. Kontrola dostępu użytkowników przy pomocy ról i uprawnień.
 5. Monitoring przy użyciu wykresów w vCenter Server oraz alarmów / Proxmox.

III. Backup , storage, monitoring jako rozwinięcie magazynu danych, zabezpieczenie przed utratą.

 1. Omówienie strategii wykonywania kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych.
 2. Instalacja dodatkowych modułów do vCenter / Proxmox .
 3. Zarządzanie zmianami przy pomocy vCenter Update Managerą.
 4. Prezentacja implementacji rozwiązań systemów monitorujących w Data Center.
 5. Freenas jako zintegrowane rozwiązanie do przechowywania danych.
 6. Nowy rodzaj przechowywania danych oparty CEPH / Proxmox.

 7. CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE (3 dni)

  REALIZACJA JEDYNIE ZDALNIE

  ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
  Podstawowa znajomość budowy sieci oraz wiedza z zakresu administrowania systemami. Zalecamy ukończenie szkolenia Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci w małej firmie.

  Cena: 4500 zł

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzenia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu wirtualizacji. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. wirtualizacji, posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu wirtualizacji, sieci i pamięci masowych,
 • Strategia poznawcza – umiejętności implementacji rozwiązań magazynu danych pod systemy wirtualizacji,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia strategii wykonywania kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność zarządzania i modyfikacji maszyn wirtualnych,
 • Postawa – umiejętność stosowania dobrych praktyk monitoringu przy użyciu wykresów w vCenter Server oraz alarmów / Proxmox.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Informacje o trenerzy >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Arkadiusz Górka

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • sieć: DHCP, HTTP, FTP, IP, OSPF, EIGRP, BGP, SMTP, POP3, VPN, VoIP, ISCSI VRRP, HSRP, HEARTBEAT.
 • bezpieczeństwo: instalacja i administracja urządzeniami zabezpieczającymi
 • produkty: Cisco, Huawei, Huawei / Symantec, Vyatta / VyOS, IBM
 • system: Windows Server 2003-2016, Linux / Unix oparty na CentOS, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Red HaT

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Matematyki i Informatyki,Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, studia magisterskie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Instytut Informatyki Stosowanej w Elblągu, Projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe, studia inżynierskie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Instytut Informatyki Stosowanej w Elblągu starszy wykładowca.
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu nauczyciel przedmiotów informatycznych administrator systemów.
 • Opegieka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu administrator systemów i sieci zakres obowiązków:- koordynacja i utrzymanie systemów operacyjnych Windows Serwer, CentOS, Debian,Ubuntu, OpenSUSE, RedHat- zarządzanie i wdrażanie macierzy dyskowych dla dużych ilości danych Eternus, Ne-tApp, FreeNAS- odpowiedzialność za projektowanie i utrzymanie infrastruktury sieciowej (L2, L3,OSPF, BGP, VPN, NAT,VRRP, HSRP, Heartbeats)- wdrażanie i projektowanie klastrów w oparciu o ZFS, Glusterfs, DRBD, CEPH- wdrażanie i projektowanie usług wirtualizacyjnych w oparciu o Wmware Esxi /Vcenter, KVM SmartOS, Hyper-V, Proxmox

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Instytut Informatyki Stosowanej w Elblągu starszy wykładowca.
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu nauczyciel przedmiotów informatycznych administrator systemów.
 • Ponad 5 000 godzin przeprowadzonych szkoleń.
 • Prawie 200 godzin pełnienia funkcji opiekuna merytorycznego szkoleń.
KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację maszyn wirtualnych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi budować architektury vCenter - Server / Architektury Proxmox / Docker,
 • potrafi tworzyć pojedyncze maszyny wirtualne,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat kontrolowania dostępu użytkowników przy pomocy ról i uprawnień,
 • potrafi zainstalować dodatkowe moduły do vCenter / Proxmox /,
 • wie, jak przechowywać dane oparte na CEPH / Pr,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat implementowania rozwiązań systemów monitorujących w Data Center.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!