MENU
pl en

Utrzymywanie i odzyskiwanie po awarii systemów Windows Server 2019 i Windows 10.


Utrzymywanie i odzyskiwanie po awarii systemów Windows Server 2019 i Windows 10.

Raty
Utrzymywanie i odzyskiwanie po awarii systemów Windows Server 2019 i Windows 10.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wprowadzenie.

 1. Przedstawienie zakresu szkolenia.
 2. Przedstawienie środowiska laboratoryjnego.

II. Monitorowanie systemu.

 1. Narzędzia do monitorowania systemu.
 2. Monitorowanie i subskrypcja dzienników zdarzeń.
 3. Alerty wydajnościowe.

III. Obsługa procedury rozruchu systemu.

 1. Sekwencja rozruchowa.
 2. Narzędzia diagnostyczne i serwisowe.
 3. Naprawa komponentów procedury rozruchowej.
 4. Tryby awaryjne.
 5. Kontrola i zarządzanie sterownikami urządzeń.

IV. Kopia bezpieczeństwa systemu operacyjnego.

 1. Punkty przywracania systemu operacyjnego.
 2. Pełna kopia systemu operacyjnego.
 3. Reset systemu operacyjnego.
 4. Kopia danych użytkownika i poprzednie wersje plików.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna i podstawowa wiedza z zakresu administracji serwerami.

Cena: 3 300 zł


  Więcej informacji >
  Certyfikat >

  Image       Image

  Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

  Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

  Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

  Cele szkolenia >

  Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

  • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania narzędzi do monitorowania systemu,
  • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania wiedzy dot. procedury rozruchu systemu,
  • Informacja werbalna – umiejętność wdrożenia zastosowań zapobiegającym awariom systemów Windows Server 2016 oraz Windows 10,
  • Umiejętność motoryczna – umiejętność diagnostyki i naprawy systemu po awarii,
  • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji serwera, a w szczególności punktu przywracania systemu, pełnej kopii systemu i danych użytkownika.

  Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

  Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

  UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
  Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

  UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

  • zna narzędzia do monitorowania systemu,
  • potrafi monitorować i subskrybować dzienniki zdarzeń,
  • potrafi obsługiwać procedury rozruchu systemu,
  • potrafi naprawiać komponenty procedury rozruchu,
  • potrafi kontrolować i zarządzać sterownikami urządzeń,
  • potrafi wykonać kopię bezpieczeństwa systemu operacyjnego.
  Jednostka szkoleniowa >

  Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

  Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

  • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
  • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

  Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

  TEORIA:
  Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzenia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

  PRAKTYKA:
  Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery, monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu administracji serwerami. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

  Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

  Informacje o trenerze >

  IMIĘ I NAZWISKO: 

  • Sylwester Nowicki

  OBSZAR SPECJALIZACJI: 

  • Serwery Windows, usługi sieciowe, Active Directory, wsparcie techniczne

  WYKSZTAŁCENIE:

  • Wyższe

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

  • Implementacja, administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych.
  • Praca w zespołach wsparcia dla systemów kontroli jakości.

  DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

  • Ponad 20 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 8 400 godzin przeprowadzonych zajęć