MENU
pl en

Szkolenie zaawansowane - systemy plików w środowisku Linux i Unix


Szkolenie zaawansowane - systemy plików w środowisku Linux i Unix

System Ratalny
Szkolenie zaawansowane - systemy plików w środowisku Linux i Unix
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KURSU:
I. Podstawowe pojęcia oraz architektura systemów plików w środowisku Unix i Linux

 1. Omówienie ogólnych założeń architektury systemów plików UFS, Ext i pokrewnych.
 2. Pojęcie superbloku.
 3. Pojęcie grup i bloków.
 4. Deskryptor grup.
 5. Pojecie węzłów – inode.
 6. Struktura katalogów. 

II. Omówienie struktury superbloku na przykładzie systemu plików Ext4

 1. Omówienie parametrów i wewnętrznej organizacji partycji. 

III. Omówienie tablicy deskryptora grup

 1. Opis struktury grupy.
 2. Bitmap. 

IV. Omówienie tablicy węzłów inode

 1. Struktura punktu węzłowego inode.
 2. Bezpośrednie i pośrednie adresowanie bloków.
 3. Atrybuty plików. 

V. Ćwiczenia praktyczne - odnajdywanie plików z wykorzystaniem elementów struktur logicznych 

VI. Ćwiczenia praktyczne - analiza struktur uszkodzonej partycji Ext4 

VII. Podsumowanie kształcenia

 1. Powtórzenie najważniejszych informacji o systemach plików z rodziny UFS i Ext.
 2. Powtórzenie najtrudniejszych elementów ćwiczeń.
 3. Panel dyskusyjny.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

MAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Znacząco pomoże w realizacji tego kształcenia, jest uczestnik przed jego realizacją odbędzie kształcenie: 'Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki. Rodzaje nośników, przechowywanie danych, uszkodzenia logiczne i fizyczne.

cena: 3500zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

CELE SZKOLENIA
Kurs ma na celu wyedukowanie samodzielnych seriwsanów w zakresie odzysku danch oraz naprawy nośników pamięci takich jak: dyski twarde, pendrive, karty SD.

Na szkoleniu uczestnik zapozna się z:

 • Architekturą systemów plików w środowisku Unix i Linux
 • Strukturą superbloku na przykładzie systemu plików Ext4
 • Sposobami odnajdywania plików z wykorzystaniem elementów struktur logicznych
 • Analizą struktur uszkodzonej partycji Ext4
 • Możliwościami odnajdywanie pozostałości poprzednich metadanych i ich wykorzystanie w odzyskiwaniu danych

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • Administratorzy systemów operacyjnych
 • Firmy oferujące obsługę informatyczną i pogotowia komputerowe
 • Osoby odpowiedzialne za reakcje na awarie i zdarzenia kryzysowe w systemach IT
 • Każdy, kto planuje zająć się profesjonalnie odzyskiwaniem danych, a nie posiada jeszcze wiedzy i doświadczenia w tym zakresie
 • Wszyscy zainteresowani tematyką odzyskiwania danych

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KURSU PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę, naprawę nośników pamięci oraz odzysku danych.

UCZESTNICY SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Znają pojęcia oraz architektury systemów plików w środowisku Unix i Linux
 • Znają struktury superbloku na przykładzie systemu plików Ext4
 • Potrafią odnajdywać pliki z wykorzystaniem elementów struktur logicznych
 • Posiadają umiejętności analizy struktur uszkodzonej partycji Ext4
Certyfikat >

ImageImage

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Paweł Kaczmarzyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Odzyskiwanie danych z dysków twardych, SSD, pamięci Flash i macierzy RAID oraz naprawa podzespołów komputerowych

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 20-letnie doświadczenie w odzysku danych

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 1250 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu odzyskiwania danych