MENU
pl en

Szkolenie zaawansowane - systemy plików NTFS


Szkolenie zaawansowane - systemy plików NTFS

System Ratalny
Szkolenie zaawansowane - systemy plików NTFS
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KURSU:
I. Wprowadzenie do systemu plików NTFS

 1. Ograniczenia.
 2. Struktura woluminu.
 3. Transakcyjny model wykonywania operacji.
 4. Podstawowe informacje o metadanych. 

II. Struktura Boot-rekordu

 1. Omówienie.
 2. Możliwości ręcznego złożenia boot-rekordu z wykorzystaniem kopii - ćwiczenie praktyczne. 

III. Tablica MFT

 1. Struktura rekordu FILE.
 2. Atrybuty rezydentne i nierezydentne.
 3. Pierwsze 16 rekordów MFT.
 4. Zawartość MFT Mirror.
 5. Dziennikowanie wpisów do MFT – Logfile.
 6. Bitmap – informacja o zajętych i niezajętych sektorach. 

IV. Analiza rekordów

 1. Odnajdywanie plików na podstawie wpisów w MFT.
 2. Ćwiczenia praktyczne. 

V. Odzyskiwanie danych w systemie NTFS w przypadku utraty obu kopii Boot-rekordu

 1. Ustalenie rozmiaru klastra.
 2. Ustalanie położenia MFT.
 3. Ustalanie położenia MFT Mirror - ćwiczenia praktyczne. 

VI. Odzyskiwanie danych w przypadku uszkodzeń MFT

 1. Wykorzystanie MFT Mirror.
 2. Odnajdywanie katalogu Root - ćwiczenia praktyczne. 

VII. Odzyskiwanie danych po częściowym nadpisaniu struktur logicznych

 1. Odnajdywanie pozostałości poprzednich metadanych i ich wykorzystanie w odzyskiwaniu danych.

VIII. Podsumowanie kształcenia

 1. Streszczenie i powtórzenie najważniejszych informacji o systemach plików NTFS.
 2. Panel dyskusyjny.
 3. Powtórzenie najtrudniejszych elementów ćwiczeń.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Znacząco pomoże w realizacji tego kształcenia, jest uczestnik przed jego realizacją odbędzie kształcenie: 'Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki. Rodzaje nośników, przechowywanie danych, uszkodzenia logiczne i fizyczne

cena: 3500zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

CELE SZKOLENIA
Kurs na tym etapie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie odzysku danych oraz naprawy nośników pamięci takich jak: dyski twarde, pendrive, karty SD.

Na kursie uczestnik zapozna się ze:

 • Strukturami woluminu
 • Strukturami Boot-rekordu
 • Strukturami logicznymi charakterystycznymi dla systemów plików z rodziny NTFS
 • Strukturami i atrybutami rekordów MFT

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • Administratorzy systemów operacyjnych
 • Firmy oferujące obsługę informatyczną i pogotowia komputerowe
 • Osoby odpowiedzialne za reakcje na awarie i zdarzenia kryzysowe w systemach IT
 • Każdy, kto planuje zająć się profesjonalnie odzyskiwaniem danych, a nie posiada jeszcze wiedzy i doświadczenia w tym zakresie
 • Wszyscy zainteresowani tematyką odzyskiwania danych

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KURSU PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę, naprawę nośników pamięci oraz odzysku danych.

UCZESTNICY SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Znają struktury logiczne NTFS
 • Posiadają umiejętności manualnego wyszukiwania i odzyskiwania skasowanych plików
 • Potrafią analizować rekordy MFT, zna atrybuty plików
 • Posiadają umiejętności odtwarzania parametrów systemu plików w oparciu o zachowane fragmenty struktur logicznych
Certyfikat >

ImageImage

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Paweł Kaczmarzyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Odzyskiwanie danych z dysków twardych, SSD, pamięci Flash i macierzy RAID oraz naprawa podzespołów komputerowych

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 20-letnie doświadczenie w odzysku danych

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 1250 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu odzyskiwania danych