MENU
pl en

Szkolenie zaawansowane - systemy plików FAT


Szkolenie zaawansowane - systemy plików FAT

System Ratalny
Szkolenie zaawansowane - systemy plików FAT
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KURSU:
I. Wprowadzenie w systemy plików z rodziny FAT

 1. Struktura MBR. Tablica partycji.
 2. Wersje systemów plików i ich ograniczenia.
 3. Organizacja struktur logicznych.
 4. Klastry.
 5. Tablice alokacji plików.
 6. Hierarchiczna struktura katalogów. 

II. Struktura Boot

 1. Omówienie Boot-rekordu.
 2. Możliwości ręcznego złożenia uszkodzonego boot-rekordu z wykorzystaniem kopii - ćwiczenia praktyczne. 

III. Tablice alokacji plików

 1. Zasady tworzenia łańcuchów na podstawie tablic alokacji plików. 
 2. Różnice pomiędzy tablicami alokacji plików w systemach FAT.
 3. Możliwości ręcznego odtworzenia tablicy alokacji plików na podstawie uszkodzonych fragmentów - ćwiczenia praktyczne. 

IV. Struktura katalogów

 1. Struktura katalogu Root oraz podkatalogów.
 2. Zasady powiązań między obiektami FAT.
 3. Ręczne wyszukiwanie utraconych plików z wykorzystaniem struktur - ćwiczenie praktyczne. 

V. Wyszukiwanie utraconych plików z wykorzystaniem struktur systemu plików FAT – ćwiczenia praktyczne 

VI. Lokalizacja katalogu Root na podstawie wpisów w podkatalogach – ćwiczenia praktyczne 

VII. Odtwarzanie parametrów Boot-rekordu na podstawie fragmentów struktury katalogów

 1. Obliczenie rozmiaru klastra.
 2. Ustalenie położenia i rozmiaru tablic FAT.
 3. Ustalenie początku obszaru klasteryzacji - ćwiczenia praktyczne. 

VIII. Podsumowanie kształcenia

 1. Streszczenie i powtórzenie najważniejszych informacji o systemach plików FAT.
 2. Panel dyskusyjny.
 3. Powtórzenie najtrudniejszych elementów ćwiczeń.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Znacząco pomoże w realizacji tego kształcenia, jest uczestnik przed jego realizacją odbędzie kształcenie: 'Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki. Rodzaje nośników, przechowywanie danych, uszkodzenia logiczne i fizyczne.

cena: 3500zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

CELE SZKOLENIA
Kurs na tym etapie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie odzysku danych oraz naprawy nośników pamięci takich jak: dyski twarde, pendrive, karty SD.

Na kursie uczestnik zapozna się z:

 • Strukturami logicznymi systemu plików FAT i Boot-rekordu
 • Sposobami wyszukiwania utraconych plików z wykorzystaniem struktur systemu plików FAT
 • Możliwościami manualnego składania pofragmentowanych plików z wykorzystaniem tablic FAT
 • Przykładami odtwarzania parametrów systemu plików w oparciu o fragmenty struktur logicznych

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • Administratorzy systemów operacyjnych
 • Firmy oferujące obsługę informatyczną i pogotowia komputerowe
 • Osoby odpowiedzialne za reakcje na awarie i zdarzenia kryzysowe w systemach IT
 • Każdy, kto planuje zająć się profesjonalnie odzyskiwaniem danych, a nie posiada jeszcze wiedzy i doświadczenia w tym zakresie
 • Wszyscy zainteresowani tematyką odzyskiwania danych

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KURSU PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę, naprawę nośników pamięci oraz odzysku danych.

UCZESTNICY SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Znają struktury logiczne systemu plików FAT
 • Posiadają umiejętność manualnego wyszukiwania i odzyskiwania skasowanych plików
 • Posiadają umiejętność manualnego składania pofragmentowanych plików z wykorzystaniem tablic FAT
 • Posiadają umiejętność odtwarzania parametrów systemu plików w oparciu o fragmenty struktur logicznych
Certyfikat >

ImageImage

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Paweł Kaczmarzyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Odzyskiwanie danych z dysków twardych, SSD, pamięci Flash i macierzy RAID oraz naprawa podzespołów komputerowych

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 20-letnie doświadczenie w odzysku danych

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 1250 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu odzyskiwania danych