MENU
pl en

Sposoby naprawy urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.


Sposoby naprawy urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.

System Ratalny
Sposoby naprawy urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.
Plan ramowy >

PLAN RAMOWY KURSU:
I. Sposoby naprawy urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.

 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy serwisowaniu urządzeń zasilanych napięciem przemiennym 230 V.
 2. Schemat ideowy omówienie i identyfikacja elementów na modułach.
 3. Budowa wyświetlacza, rola polaryzatorów.
 4. Zajęcia z telewizorami, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED SZKOLENIEM: 
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne oraz podstawowa wiedza elektryczna i elektroniczna.

cena: 3500zł

Więcej informacji >
Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ WYPOSAŻONYCH W WYŚWIETLACZE CIEKŁOKRYSTALICZNE (LCD) – TELEWIZORY I MONITORY.

 • identyfikuje elementy elektroniczne urządzeń.
 • charakteryzuje konstrukcje układów zasilania.
 • zna zasady działania i potrzeby stosowania układów PFC.
 • zna zasady działania, kontroluje i steruje układem zasilania PWM.
 • steruje i reguluje napięcie diod LED.
 • stosuje próby zwarciowe podczas diagnostyki usterek.
 • posługuje się schematem blokowym.
 • identyfikuje elementy i układy na konkretnych modułach.

SPOSOBY NAPRAWY URZĄDZEŃ WYPOSAŻONYCH W WYŚWIETLACZE CIEKŁOKRYSTALICZNE (LCD) – TELEWIZORY I MONITORY. 

 • zna zasady bezpieczeństwa przy serwisowaniu urządzeń zasilanych napięciem przemiennym 230 V.
 • charakteryzuje elementy na poszczególnych modułach z użyciem schematu ideowego.
 • charakteryzuje budowę wyświetlacza.
 • definiuje role polaryzatorów.
 • posiada praktyczne doświadczenie w diagnostyce i naprawie urządzeń wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD).
Certyfikat >

ImageImage

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa >

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacja lutownicza BGA na podczerwień, lutownica grotowa i lutownica na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów. 

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Wiesław Atłas

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika. Elektromechanika

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie. Technik elektronik

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 30 lat serwisowania urządzeń elektronicznych, w tym laptopów, technologii LCD, monitory i TV

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 850 godzin przeprowadzonych zajęć. Kurs pedagogiczny. 5 lat doświadczenia w szkoleniu uczniów klas 4 i 5 Liceum Zawodowego i Technikum Elektronicznego ZSZ w Pabianicach w cyklach 5-tygodniowych