MENU
pl en

Smartphone - Ty go masz czy on Ciebie


Smartphone - Ty go masz czy on Ciebie

System Ratalny
Smartphone - Ty go masz czy on Ciebie

Każda osoba stara się chronić swoją prywatność, chroniąc między innymi swoje dane osobowe.Obecnie systemy operacyjne naszych telefonów są nieustannie poprawiane tak, aby stawały się coraz bezpieczniejsze. Niestety nasza świadomość zagrożenia oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń jest bardzo mała. Uświadomienie niebezpieczeństwa poprzez pokazanie zagrożeń, jakie nas mogą spotkać, jest kluczowe. Im większa ilość świadomych użytkowników tym my sami jesteśmy bezpieczniejsi. Dzieje się tak, ponieważ nasze dane nieustannie są przekazywanie i prawdopodobieństwo, iż zostaną skradzione przez osoby niepowołane, jest praktycznie pewne, pytanie tylko, kiedy i w jaki sposób na to zareagujemy.

Plan Ramowy >

ZAGADNIENIE OMAWIANE NA SZKOLENIU:
I. Istota ochrony danych. 

II. Zagrożenia związane z wyciekiem informacji. 

III. Wytyczne bezpiecznego użytkownika:

 1. Bieżące aktualizacje zabezpieczeń systemu oraz aplikacji.
 2. Hasło systemowe.
 3. Komunikaty ich z - ograniczone “zaufanie do komputera'
 4. Tajność danych osobistych.
 5. Ochrona danych przetwarzanych.
 6. Laptop na laptopie firmowym w sieci publicznej 

IV. Szyfrowanie dysków.

 1. Konieczność czy paranoja?
 2. Odpowiedni dobór aplikacji.
 3. Możliwości oraz instrukcja użytkowania. 

V. Menadżery haseł.

 1. Zagrożenia kontra korzyści
 2. Dobór bezpiecznej aplikacji
 3. Możliwości oraz przewodnik użytkownika 

VI. Weryfikacja dwuetapowa.

 1. Sprzętowe tokeny zabezpieczające
 2. Generatory kodów
 3. Hasła SMS 

VII. Przydatne adresy w sieci. 

VIII. My w internecie - wpływ na nasze życie zawodowe. 

IX. Smartfon

 1. Słabe ogniwo w łańcuchu bezpieczeństwa?
 2. Rodzaje zagrożeń oraz ich minimalizacja (fizyczne, sprzętowe, softwarowe, operatorskie, socjotechniczne..)
 3. Android oraz Apple w przedsiębiorstwie - EMM, DPC, DEP
Więcej informacji >
Informacje >

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

 • Do osób korzystających z bankowości internetowej.
 • Do firm - gromadzą dane.
 • Do osób korzystających z urządzeń mobilnych podpiętych do sieci WiFi.
 • Do każdego kto posiada pocztę e-mail.
 • Do wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci.

TERMIN SZKOLENIA
Szkolenie z cyberbezpieczeństwa jest realizowane jako szkolenie zamknięte, w formie stacjonarnej lub zdalnej dla grup zorganicowanych. (minimum 20 osób)Osoby zainteresowne prosimy o kontakt e-mailowy w celu ustalenia terminu: centrumszkolen@notemaster.pl

CZAS TRWANIA 2 GODZINY

NA SZKOLENIU ODPOWIEMY NA PYTANIA:

 • Dlaczego nasze telefony nas inwigilują?
 • Co to są metadane.
 • Czy jesteśmy w stanie ochronić swoją tożsamość?
 • Kto i po co kupuje informacje na nasz temat?
 • Jak złodziej może nas okraść za pomocą Facebooka?
 • Jak się zabezpieczyć przed kradzieżą naszych środków z banku.
 • Kiedy zostaniemy zhakowani?

Pytania oraz rezerwację: centrumszkolen@notemaster.pl

Cele i kompetencje >

Kształcenie ma na celu:

 • aby użytkownik smartphona starał się chronić swoją prywatność, chroniąc między innymi swoje dane osobowe
 • uświadomienie zagrożenia oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń
 • uświadomienie niebezpieczeństwa poprzez pokazanie zagrożeń, jakie mogą spotkać użytkownika
 • nabycie wiedzy i umiejętność dot. bezpiecznego korzystania z telefonu w przyszłości oraz dalszego samokształcenia w tym zakresie 

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:

 • posiadają wiedzę dot. sposobu i poziomu inwigilacji użytkownika przez jego telefon oraz jak się przed nią bronić
 • posiadają wiedzę na temat ochrony danych
 • posiada kompetencje, wiedze i umiejętności dot. zabezpieczenia smartphona przed atakiem
 • posiadają wiedzę na temat konsekwencji utraty wrażliwych informacji
 • posiadają umiejętności ochrony swojej tożsamości
 • potrafią wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w życiu zawodowym i prywatnym