MENU
pl en

Rozszerzona diagnostyka oraz naprawa uszkodzeń logicznych — ćwiczenia praktyczne.


Rozszerzona diagnostyka oraz naprawa uszkodzeń logicznych — ćwiczenia praktyczne.

System Ratalny
Rozszerzona diagnostyka oraz naprawa uszkodzeń logicznych — ćwiczenia praktyczne.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Oględziny nośników danych i omówienie wszelkich fizycznych usterek mogących na nich wystąpić.

 1. Uszkodzenia mechaniczne złącz.
 2. Uszkodzenia podsystemu mechanicznego dysków twardych.
 3. Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne.

II. Zastosowanie narzędzi diagnostycznych.

 1. Hardware’owych.
 2. Software’owych.
 3. Segregacja uszkodzeń na fizyczne i logiczne.

III. Rozpoznanie uszkodzeń logicznych — ćwiczenia.

IV. Kompleksowa naprawa uszkodzeń logicznych – ćwiczenia.

V. Diagnostyka i usuwanie usterek dysków z wykorzystaniem programu MHDD i Victoria — ćwiczenia praktyczne.

VI. Skanowanie dysków automatycznymi programami – ćwiczenia praktyczne. VII. Rozpoznanie sygnatury – ćwiczenia praktyczne.

VII. Rozpoznanie sygnatury – ćwiczenia praktyczne.

VIII. Rola recyklingu w naprawach urządzeń do przechowywania danych.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

cena: 3500zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

CELE SZKOLENIA
Kurs na tym etapie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie odzysku danych oraz naprawy nośników pamięci takich jak: dyski twarde, pendrive, karty SD.

Na kursie uczestnik zapozna się z:

 • Umiejętności inspekcji nośników danych pod kątem wystąpienia możliwych usterek fizycznych.
 • Umiejętności wykorzystania narzędzi diagnostycznych.
 • Praktyczne doświadczenia z zakresu wykrycia i naprawy uszkodzeń logicznych.
 • Praktyczne doświadczenia z zakresu wykorzystania programów MHDD i Victoria.
 • Praktyczne doświadczenia z zakresu skanowania dysków automatycznymi programami.
 • Praktyczne doświadczenia z zakresu identyfikacji sygnatur.

Do kogo jest skierowane kształcenia:

 • Administratorzy systemów operacyjnych.
 • Firmy oferujące obsługę informatyczną i pogotowia komputerowe.
 • Osoby odpowiedzialne za reakcje na awarie i zdarzenia kryzysowe w systemach IT.
 • Każdy, kto planuje zająć się profesjonalnie odzyskiwaniem danych, a nie posiada jeszcze wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.
 • Wszyscy zainteresowani tematyką odzyskiwania danych.
Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KURSU PRZEZ UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę, naprawę nośników pamięci oraz odzysku danych.

UCZESTNICY SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Posiadają umiejętność inspekcji nośników danych pod kątem wystąpienia możliwych usterek fizycznych dot. uszkodzeń mechanicznych złącz, uszkodzeń. podsystemów mechanicznych dysków twardych, uszkodzeń elektrycznych i elektronicznych.
 • Posiadają umiejętność wykorzystania narzędzi diagnostycznych: hardware’owych, software’owych; segregacja uszkodzeń na fizyczne i logiczne.
 • Posiadają praktyczne doświadczenie z zakresu wykrycia i naprawy uszkodzeń logicznych.
 • Posiadają praktyczne doświadczenie z zakresu wykorzystania programów MHDD i Victoria.
 • Posiadają praktyczne doświadczenie z zakresu skanowania dysków automatycznymi programami.
 • Posiadają praktyczne doświadczenie z zakresu rozpoznania sygnatur.
Certyfikat >

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Paweł Kaczmarzyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Odzyskiwanie danych z dysków twardych, SSD, pamięci Flash i macierzy RAID oraz naprawa podzespołów komputerowych

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 20-letnie doświadczenie w odzysku danych

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 1250 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu odzyskiwania danych