MENU
pl en

Programowanie specjalistycznych układów IC. Diagnostyka przy pomocy oscyloskopu oraz mikroskopu stereoskopowego


Programowanie specjalistycznych układów IC. Diagnostyka przy pomocy oscyloskopu oraz mikroskopu stereoskopowego

System Ratalny
Programowanie specjalistycznych układów IC. Diagnostyka przy pomocy oscyloskopu oraz mikroskopu stereoskopowego
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KURSU:
I. Podstawowe pojęcia związane z programowaniem układów scalonych.

 1. Przesłanki do programowania poszczególnych układów.
 2. Rodzaje plików wsadowych.
 3. Źródła pobierania plików wsadowych oraz ich prawidłowy dobór.
 4. Intel Management Engine, a możliwe problemy. 

II. Omówienie programatorów niezbędnych do wykonywania podstawowych napraw współczesnych urządzeń elektronicznych.

 1. Dla układów w obudowach SOP-8 i pokrewnych.
 2. Do oprogramowania matryc LVDS oraz eDP.
 3. Dla programowalnych układów KBC. 

III. Ćwiczenia praktyczne w obszarze programowania kości IC różnego przeznaczenia.

 1. Kości MAIN.
 2. Wsady EC.
 3. Układy KBC.
 4. Firmware matryc LVDS i eDP.
 5. Oprogramowanie w monitorach. 

IV. Oscyloskop cyfrowy i jego zastosowanie w zaawansowanej diagnostyce urządzeń elektronicznych.

 1. Przykłady usterek oraz ich diagnostyka.
 2. Praktyczne pomiary z wykorzystaniem oscyloskopu - ćwiczenia. 

V. Mikroskop stereoskopowy - przydatne narzędzie inspekcyjne.

 1. Obszary zastosowania.
 2. Ćwiczenia praktyczne - inspekcja płyt głównych. 

W trakcie szkolenia słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z prezentowanymi urządzeniami, w sposób praktyczny wykorzystać każde z nich.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED SZKOLENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne, podstawowa wiedza elektroniczna, podstawowa umiejętność czytania schematów ideowych i boardview, umiejętność lutowania układów BGA oraz znajomość zależności pomiędzy poszczególnymi liniami zasilania i sygnałowymi.

cena: 3500zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kurs na tym etapie ma na celu wyedukowanie serwisantów samodzielnych w zakresie diagnostyki usterek komponentów bazowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność posługiwania się mikroskopem.
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania uszkodzonych elementów za pomocą oscyloskopu.
 • Informacja werbalna – umiejętność programowania układów IC.
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi.
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii naprawy.

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KURSU PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę oraz naprawę przenośnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • Potrafią rozpoznać, nazwać i określić za co odpowiada każdy z elementów występujących na płycie głównej.
 • Potrafią dokonać diagnozy i naprawy usterek urządzeń elektronicznych.
 • Posiadają umiejętności prawidłowej identyfikacji oraz programowania układów IC.
 • Posiadają umiejętności wykorzystania podstawowych funkcji oscyloskopu, w celu przyspieszenia wykonywanej diagnostyki nośników elektronicznych.
 • Potrafią dokonać szczegółowej, wizualnej inspekcji sprzętu przy pomocy mikroskopu stereoskopowego.
 • Nabierają wiedzy niezbędnej do dalszego samodzielnego działania oraz świadomości i umiejętności określenia uszkodzenia w przypadku chęci uzyskania wsparcia z zewnątrz.
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacja lutownicza BGA na podczerwień, lutownica grotowa i lutownica na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Maciej Piela

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, programowanie

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Trener, 11-to letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego. Ukończony kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721. Od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 7 200 godzin przeprowadzonych szkoleń
Informacje o trenerze 2 >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Michał Brach

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, bezpieczeństwo

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe. Ukończone studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego. Certyfikat comptia

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 8 100 godzin przeprowadzonych szkoleń