MENU
pl en

Profesjonalne warsztaty serwisowania elektroniki (Tryb indywidualny/grupowy)


Profesjonalne warsztaty serwisowania elektroniki (Tryb indywidualny/grupowy)

Cena: 3 000.00zł

PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
Zajęcia nie są w żaden sposób aranżowane przez trenera, który w pełni poświęca swój czas i wiedzę, koncentrując się w 100% na zagadnieniu i problemie przedstawionym przez uczestnika warsztatów. 

Warsztaty mają na celu poprawienie wydajności oraz efektywności naprawy urządzeń elektronicznych. Podczas ich trwania uczestnik pod czujnym okiem trenera dokonuje analizy usterki w celu znalezienia jej przyczyny. Trener weryfikuje działania uczestnika oraz wskazuje najszybszy i skuteczny sposób wykrycia źródła usterki, która jest nowa i nieznana dla uczestnika warsztatów. Po zdiagnozowaniu uszkodzenia trener wskazuje najszybszą drogę naprawy. 

Dla kogo?
Warsztaty przeznaczone są dla specjalistów czynnie serwisujących elektronikę, którzy chcą poprawić swoją wydajność w naprawach, co przyniesie im większy zysk ze świadczonych usług serwisowych. 

Sposób organizacji zajęć.
Dzień warsztatów trwa od 9:00 do 16:00.
Warsztaty organizowane są w 2 trybach: 

 • Indywidualny – warsztaty „1 na 1”, trener prowadzi warsztaty dla 1 uczestnika. 
 • Grupowy – warsztaty w grupach do 8 osób.

Korzyści. Biorąc udział w warsztatach jesteś w stanie naprawić: 

 • urządzenia otrzymane od swoich klientów, 
 • usterki z którymi do tej pory nie mogłeś sobie poradzić. 

Poprawisz swoją wydajność w naprawach, co na pewno przyniesie większy zysk, a koszt warsztatów może się zwrócić już podczas ich realizacji


CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (WARSZTATY MOŻNA REALIZOWAĆ JAKO POJEDYNCZE DNI - PO 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH).

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Warunkiem przystąpienia do tego kształcenia, jest ukończenie szkolenia: „Specjalista – serwisant elektroniki”. Jeśli jesteś specjalistą w zakresie serwisowania elektroniki, dobrze radzisz sobie z naprawą usterek, a mimo tego masz problem z naprawą konkretnego sprzętu klienta – napraw go u nas pod opieką trenera! Ilość dni warsztatowych jest nieograniczona! Od Ciebie zależy z ilu dni warsztatów skorzystasz.

Warsztaty grupowe cena za 40 godzin (5 dni) - 4300 zł

Warsztaty indywidualne min 3 dni cena za dzień - 2000 zł

FORMA REALIZACJI STACJONARNA >
ImageImageImage

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej . Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w telewizory 72' do wyświetlania schematów, boardview, slajdów, wizualizer - którego działanie jest identyczne jak w przypadku mikroskopu z funkcją udostępniania obrazu w sieci . Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Sala nr 1 składa się z 6 stanowisk roboczych, 

Sala nr 2 składa się z 4 stanowisk roboczych,

Obie sale wyposażone w urządzenia takie jak:

 • zasilacz serwisowy,
 • lutownica grotowa,
 • utownica na gorące powietrze,
 • programator EPZ,
 • programator IC,
 • mikroskop laboratoryjny,
 • multimetr,
 • nożyk,
 • taśma absorbcyjna,
 • spoiwo lutownicze,
 • topnik,
 • kombinerki,
 • cążki tnące,
 • sonda pomiarowa,
 • grot typu T,
 • odysak spoiwa,
 • szczotka ESD,
 • śrubokręt Wera komplety,
 • otwierak plastikowy,
 • otwierak metalowy,
 • szpatułka metalowa,
 • penseta,
 • pendrive,
 • przewody zasilające.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału jak i robienia notatek. 
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe. Każde biurko wyposażone jest w urządzenie wentylujące, które ma za zadanie filtrowanie powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane w formie zdalnej jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje, a także obraz z wizualizera, co pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Dzięki platformie trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej szkolenie na ekranie oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na szkolenie:

Specjalista - serwisant elektroniki etap IV.

Sprzęt i materiały przesłane do uczestnika na czas trwania szkolenia (w celu realizacji części praktycznej szkolenia):

 • lutownica grotowa,
 • lutownica na gorące powietrze,
 • zasilacz laboratoryjny z przewodami,
 • mata silikonowa do lutowania,
 • sonda pomiarowa,
 • multimetr,
 • szczotka ESD,
 • pendrive,
 • box z drobnymi narzędziami serwisowymi: ( zestaw niezbędnych śrubokrętów, otwierak plastikowy, otwierak metalowy, szpatułka metalowa, pensety, nożyk, nożyczki, spoiwo lutownicze, taśma absorbcyjna, topnik, odsysacz spoiwa, szkło powiększające, kombinerki, cążki tnące),
 • izopropanol, 
 • przygotowane laptopy/płyty główne z gotowymi usterkami,
 • wizualizer,
 • fartuch antyelektrostatyczny.

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

INFORMACJE O TRENERZE 1 >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Michał Brach

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, bezpieczeństwo

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe. Ukończone studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego. Certyfikat comptia

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 11 400 godzin przeprowadzonych szkoleń
 • Ponad 22 600 godzin pełnienia funkcji opiekuna merytorycznego szkoleń.
Informacje o trenerze 2 >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Maciej Piela

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, programowanie

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Trener, 11-to letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego. Ukończony kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721. Od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 8 500 godzin przeprowadzonych szkoleń
KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę oraz naprawę przenośnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • umie znaleźć i usunąć zaawansowane usterki występujące na płycie głównej,
 • nabiera wiedzy niezbędnej do dalszego samodzielnego działania oraz świadomości i umiejętności określenia uszkodzenia w przypadku chęci uzyskania wsparcia z zewnątrz,
 • potrafi rozpoznać, nazwać i określić, za co odpowiada każdy z elementów występujących na płycie głównej,
 • umie znaleźć i usunąć zaawansowane i rozległe usterki występujące na płycie głównej, powstałe na skutek przepięć i zwarć, z wykorzystaniem programatora,
 • umie posługując się schematem bądź board view, poruszać się wzdłuż linii zasilających i sygnałowych płyty głównej,
 • umie posługiwać się warsztatowymi urządzeniami pomiarowymi,
 • umie znaleźć i usunąć zaawansowane usterki linii zasilania i sygnałowych występujące na płycie głównej,
 • posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności na temat lutowania: powierzchniowego, przewlekanego - niezbędną do dokonywania napraw,
 • jest w stanie naprawić płyty główne z wykorzystaniem programatora, z uszkodzonymi układami BGA takimi jak: układy graficzne, mosty północne, mosty południowe, mosty hybrydowe, kontrolery SMC, procesory.
CELE SZKOLENIA >

Warsztaty mają na celu poprawienie wydajności oraz efektywności naprawy urządzeń elektronicznych. Podczas ich trwania uczestnik pod czujnym okiem trenera dokonuje analizy usterki w celu znalezienia jej przyczyny. Trener weryfikuje działania uczestnika oraz wskazuje najszybszy i skuteczny sposób wykrycia źródła usterki, która jest nowa i nieznana dla uczestnika warsztatów. 

Po zdiagnozowaniu uszkodzenia trener wskazuje najszybszą drogę naprawy.Po ukończeniu kursu, uczestnik będzie potrafił dokonać diagnozy i naprawy usterek, z którymi nie był w stanie sobie poradzić do tej pory oraz zwiększy wydajność, jeśli chodzi o czas naprawy pozostałych usterek.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!