MENU
pl en

Podstawy tworzenia stron przy użyciu HTML z implementacją CSS.


Podstawy tworzenia stron przy użyciu HTML z implementacją CSS.

System Ratalny
Podstawy tworzenia stron przy użyciu HTML z implementacją CSS.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KURSU:
I. Podstawy.

 1. Podstawowe pojęcia – strona, edytor, serwer, przeglądarka.
 2. Czym są znaczniki i jak wygląda struktura strony.
 3. Semantyka, a prezentacja.
 4. Czym są arkusze stylów i jak je stosować.
 5. Czym są selektory, właściwości i wartości, komentarze.
 6. Skrypty i Frameworki – czym są i jak z nich korzystać.

II. Elementy strony i ich atrybuty.

 1. Nagłówki, paragrafy, span i div. Elementy blokowe i elementy tekstowe.
 2. Zmiana tematu, nowa linia, komentarze.
 3. Id i klasy.
 4. Anchor, href, target.
 5. Obrazy, wysokość, szerokość.
 6. Listy numerowane i punktowane.
 7. Formularze i elementy formularzy:
  a: Formularze i metody.
  b: Input, value, placeholder, name.
  c: Różne typy input’ów
 8. Zdarzenia.

III. Właściwości i wartości stylu.

 1. Selektory znacznika, id i klasy.
 2. Elementy tekstowe i elementy blokowe.
 3. Kolory tekstu, obramowania i tła.
 4. Obraz tła, wypełnienie i pozycja.
 5. Obramowanie, wymiary i kształty.
 6. Cień wewnętrzny i zewnętrzny.
 7. Model pudełkowy – marginesy wewnętrzne i zewnętrzne, obramowanie, tryby wymiarowania.
 8. Rozmieszczenie i flexbox:
  a: Tradycyjne metody rozmieszczania – tabele, opływanie i display.
  b: Kontener, wrapper i przedmiot.
  c: Oś główna, oś prostopadła i kierunek.
  d: Rozmieszczenie pionowe i poziome.
  e: Styl przedmiotu, unikalne zasady rozmieszczania.
  f: Dynamiczne rozciąganie i zmniejszanie.
 9. Wyświetlanie, widoczność, nieprzezroczystość.
 10. Właściwości tekstu:
  a: Czcionki wbudowane i implementowane.
  b: Dekoracje, rozmiar, kerning, interlinia, justowanie.
 11. Animacje:
  a: Płynne przejścia przy pomocy transition.
  b: Transformacje.
 12. Klatki kluczowe.

IV.Pozostałe.

 1. Tworzenie czytelnego kodu.
 2. Zmienne CSS – deklaracja i wywołanie.
 3. Priorytety zasad.
 4. Zaawansowane selektory:
  a: Pseudoklasy link, visited, hover, active.
  b: Zaznaczanie dziecka, pierwszego dziecka, ostatniego dziecko, n-tego elementu.
  c: Pseudoelementy before, after, first-letter, first-line.
  d: Wyrażenia regularne w selektorach.
 5. Tworzenie responsywnych stron według paradygmatu “mobile first”.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED SZKOLENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

cena: 2000 zł

Więcej informacji >
Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

Kształcenie ma na celu przygotowanie uczestników do:

 • Tworzenia responsywnych, statycznych, nieinteraktywnych witryn internetowych.
 • Tworzenia części nieinteraktywnej interfejsu wizualnego dla witryn i aplikacji statycznych i dynamicznych.
 • Kolejnych etapów kształcenia, w tym samodzielnego tworzenia aplikacji interaktywnych i dynamicznych.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty i slajdy wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Cele szkolenia >

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu potrafią:

 • Zarządzać technicznie projektem strony internetowej.
 • Stosować specjalistyczne oprogramowanie.
 • Korzystać z projektów graficznych stron internetowych.
 • Posługiwać się hipertekstowymi językami znaczników.
 • Posługiwać się kaskadowymi arkuszami stylów.
 • Stosować elementy grafiki do tworzenia stron internetowych.
 • Używać gotowych skryptów wykonywanych po stronie klienta i serwera przy tworzeniu aplikacji internetowej.
 • Stosować reguły walidacji strony.
 • Stosować dobre praktyki programistyczne przy tworzeniu stron.
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału, jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: każdy z uczestników podczas zajęć praktycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego m.in. do realizacji ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Karol Kołodziejczyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Języki skryptowe JavaScript oraz Python

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technik Informatyk

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Tworzenie programów narzędziowych dla klientów biznesowych jako freelancer w latach 2017-2020

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Instruktor na kursach programowania (JavaScript i PHP) w TEB Edukacja w Szczecinie od 2018
 • Instruktor na kursach programowania (Python i C ) w Fundacji IT od 2021