MENU
pl en

Podstawy tworzenia stron przy użyciu HTML z implementacją CSS.

Podstawy tworzenia stron przy użyciu HTML z implementacją CSS.

Cena: 2 600.00zł netto

Podstawy tworzenia stron przy użyciu HTML z implementacją CSS.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Podstawy.

 1. Podstawowe pojęcia – strona, edytor, serwer, przeglądarka.
 2. Czym są znaczniki i jak wygląda struktura strony.
 3. Semantyka, a prezentacja.
 4. Czym są arkusze stylów i jak je stosować.
 5. Czym są selektory, właściwości i wartości, komentarze.
 6. Skrypty i Frameworki – czym są i jak z nich korzystać.

II. Elementy strony i ich atrybuty.

 1. Nagłówki, paragrafy, span i div. Elementy blokowe i elementy tekstowe.
 2. Zmiana tematu, nowa linia, komentarze.
 3. Id i klasy.
 4. Anchor, href, target.
 5. Obrazy, wysokość, szerokość.
 6. Listy numerowane i punktowane.
 7. Formularze i elementy formularzy:
  a: Formularze i metody.
  b: Input, value, placeholder, name.
  c: Różne typy input’ów
 8. Zdarzenia.

III. Właściwości i wartości stylu.

 1. Selektory znacznika, id i klasy.
 2. Elementy tekstowe i elementy blokowe.
 3. Kolory tekstu, obramowania i tła.
 4. Obraz tła, wypełnienie i pozycja.
 5. Obramowanie, wymiary i kształty.
 6. Cień wewnętrzny i zewnętrzny.
 7. Model pudełkowy – marginesy wewnętrzne i zewnętrzne, obramowanie, tryby wymiarowania.
 8. Rozmieszczenie i flexbox:
  a: Tradycyjne metody rozmieszczania – tabele, opływanie i display.
  b: Kontener, wrapper i przedmiot.
  c: Oś główna, oś prostopadła i kierunek.
  d: Rozmieszczenie pionowe i poziome.
  e: Styl przedmiotu, unikalne zasady rozmieszczania.
  f: Dynamiczne rozciąganie i zmniejszanie.
 9. Wyświetlanie, widoczność, nieprzezroczystość.
 10. Właściwości tekstu:
  a: Czcionki wbudowane i implementowane.
  b: Dekoracje, rozmiar, kerning, interlinia, justowanie.
 11. Animacje:
  a: Płynne przejścia przy pomocy transition.
  b: Transformacje.
 12. Klatki kluczowe.

IV. Pozostałe.

 1. Tworzenie czytelnego kodu.
 2. Zmienne CSS – deklaracja i wywołanie.
 3. Priorytety zasad.
 4. Zaawansowane selektory:
  a: Pseudoklasy link, visited, hover, active.
  b: Zaznaczanie dziecka, pierwszego dziecka, ostatniego dziecko, n-tego elementu.
  c: Pseudoelementy before, after, first-letter, first-line.
  d: Wyrażenia regularne w selektorach.
 5. Tworzenie responsywnych stron według paradygmatu “mobile first”.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

Cena: 2600 zł  netto (+vat)

Certyfikat >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie projektowania stron internetowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność zastosowania właściwości i wartości stylu,
 • Strategia poznawcza – umiejętność zastosowania optymalnych rozwiązań podczas tworzenia stron internetowych,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia elementów i atrybutów strony internetowej,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność tworzenia responsywnych statycznych stron internetowych,
 • Postawa – umiejętność tworzenia responsywnych stron według paradygmatu “mobile first”.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności dot. projektowania stron internetowych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi zarządzać technicznie projektem strony internetowej,
 • potrafi stosować specjalistyczne oprogramowanie,
 • umie korzystać z projektów graficznych stron internetowych,
 • posługuje się hipertekstowymi językami znaczników,
 • posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów,
 • potrafi stosować elementy grafiki do tworzenia stron internetowych,
 • potrafi używać gotowych skryptów wykonywanych po stronie klienta i serwera przy tworzeniu aplikacji internetowej,
 • stosuje reguły walidacji strony,
 • stosuje dobre praktyki programistyczne przy tworzeniu stron.
Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Karol Kołodziejczyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Języki skryptowe JavaScript oraz Python

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technik Informatyk

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Tworzenie programów narzędziowych dla klientów biznesowych jako freelancer w latach 2017-2020

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Instruktor na kursach programowania (JavaScript i PHP) w TEB Edukacja w Szczecinie od 2018
 • Instruktor na kursach programowania (Python i C ) w Fundacji IT od 2021
Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału, jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: każdy z uczestników podczas zajęć praktycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego m.in. do realizacji ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Maciej Piela Wsparcie techniczne 24h
Maciej Piela
+48 518 115 526 mpiela@notemaster.pl