MENU
pl en

Obsługa komputerów marki Apple


Obsługa komputerów marki Apple

System Ratalny
Obsługa komputerów marki Apple

Całe szkolenie odbywa się na komputerach przenośnych marki Apple z zainstalowanym aktualnym, w pełni wspieranym oprogramowaniem dostarczanym przez producenta. Przez cały okres szkolenia, w trakcie zajęć kursanci mają możliwość korzystania z nowoczesnych sprzętów dostarczanym przez organizatora. Wszelkie wykłady prezentowane przez prowadzącego poparte są ćwiczeniami wykonywanymi przez każdego z kursantów indywidualnie na udostępnionych urządzeniach.

Plan ramowy >

CZAS TRWANIA – 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

PLAN SZKOLENIA
1. Apple jako styl bycia

 • Idea zamkniętego ekosystemu (integracja usług, sprzętu i oprogramowania według Jobsa)
 • Korzyści wynikające z użytkowania produktów Apple vs. PC – usługi dostępne tylko dla zamkniętego ekosystemu
 • Windows kontra MacOS 

2. Funkcje oraz możliwości.

 • Przydatne skróty klawiszowe
 • Biegłe korzystanie z icloud, itunes i usług pomocniczych
 • Praktyczne różnice po przesiadce z windows – bezbolesna adaptacja na przykładzie konkretnych usług 
 • usługi Microsoft oraz Google na MACu 

3. Problemy i ich rozwiązania.

 • Wbudowane programy narzędziowe – funkcje i możliwości (terminal, monitor aktywności, konsola, narzędzia dyskowe)
 • Instalacja OS X
 • Windows na MACu? – instalacja, użytkowanie, dyskusja na temat profitów
 • Diagnostyka sprzętu – niezbędne aplikacje
 • Podsumowanie, dyskusje

cena: 2200zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Kształcenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dot. obsługi i umiejętnego korzystania z produktów marki Apple oraz systemu MacOS. 

Po ukończeniu kursu, uczestnik będzie:

 • Znał zalety i wady systemu MacOS oraz produktów Apple
 • Posiadał wiedzę dot. funkcji oraz możliwości produktów Apple
 • Znał problemy występujące w urządzeniach Apple i systemie oraz sposób ich rozwiązania (wbudowane narzędzia, instalacja systemu, diagnostyka sprzętu)
Certyfikat >

ImageImage

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do obsługi kompóterów marki Apple. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer marki Apple (może oczywiście korzystać z własnego komputera). 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk szkoleniowych.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk szkoleniowych.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk szkoleniowych.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników szkoleń). 

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacja lutownicza BGA na podczerwień, lutownica grotowa i lutownica na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów. 

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.