MENU
pl en

Nieoprocentowana Pożyczka na Kształcenie


Nieoprocentowana Pożyczka na Kształcenie

Nieoprocentowana Pożyczka na Kształcenie

Inwestuj w rozwój – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie
Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski (również obcokrajowcy), chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

Kto może skorzystać z pożyczki?

Na co można uzyskać pożyczkę?

Najważniejsze informacje.

Więcej informacji dostępne stronie projektu:
HTTPS://INWESTUJWROZWOJ.PL 


Fundusz OPEN (Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej) – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Kto może skorzystać z pożyczki?

Na co można uzyskać pożyczkę?

Warunki wykorzystania pożyczki. 
Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze nie rozpoczęło się, a także koszty kształcenia, które już się rozpoczęło, ale tylko do kwoty nieopłaconej.
Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niego kilkukrotnie. Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki jest umarzane a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.
Przyznane pożyczkobiorcy środki finansowe są przekazywane przez Operatora Funduszu bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztów kształcenia zgodnie z jej oferta edukacyjną.
Wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, związane z procesem kształcenia np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.
Nabór wniosków planowany jest na sierpień/lipiec br. – należy śledzić stronę projektu.

Pożyczka krok po kroku.

Więcej informacji dostępne stronie projektu:
HTTPS://OPEN.FRP.PL/

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl