MENU
pl en

Naprawa wyświetlaczy GSM


Naprawa wyświetlaczy GSM

Cena: 3 900.00złKoszykKup terazKoszykDodaj do koszykaTermin szkolenia: 03.07.2023 - 05.07.2023
0
Plan Ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Przygotowanie i zabezpieczenie wyświetlacza.

 1. Regeneracja z użyciem separatorów podciśnieniowych.
 2. Regeneracja z użyciem  lasera.

II. Metody czyszczenia odseparowanych wyświetlaczy.

 1. Usuwanie pozostałości starych warstw kleju metodą mechaniczną.
 2. Usuwanie pozostałości starych warstw kleju metodą chemiczną.

III. Demontaż i wymiana warstw polaryzacyjnych na ekranie.

IV. Omówienie sposobu wymiany uszkodzonego podświetlenia w wyświetlaczach.

V. Sposób pozycjonowania szyb względem wyświetlaczy.

VI. Sposoby laminowania wyświetlaczy.

 1. Użycie laminatora próżniowo-ciśnieniowego.

VII. Omówienie działania autoklawu.

 1. Niedoskonałości powstające przy procesach laminowania.
 2. Ustawienie odpowiedniego czasu pracy autoklawu.
 3. Ustawienie odpowiedniej temperatury.
 4. Typy wyświetlacza oraz jego rozmiar.

VIII. Metody utrwalania laminowania.

IX. Działanie testera do matryc.

 1. Sprawdzenie działania dotyku.
 2. Weryfikacja wyświetlanych kolorów.

X. Metody demontażu ramek z wyświetlaczy.

 1. Użycie Lasera TBK 958.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

REALIZACJA JEDYNIE STACJONARNIE

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Mile widziane są zdolności manualne oraz podstawowa wiedza elektroniczna. Zalecamy ukończenie szkolenia 'Zapoznanie się z oprogramowaniem serwisowym oraz najczęstszymi usterkami występującymi w telefonach', celem podniesienia umiejętności manualnych.

Cena: 3900 zł

Więcej informacji >
JEDNOSTKA SZKOLENIOWA >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych. Sala wyposażona jest w takie urządzenia jak: separator, autoklaw, laser z niebieską wiązką, laminator cisnieniowo-próżniowy, programator, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze,.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału jak i robienia notatek. 
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie naprawy wyświetlaczy GSM posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy na temat kodowania wyświetlaczy,
 • Strategia poznawcza – umiejętności testowania działania matryc za pomocą testerów,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia sposobu laminowania wyświetlaczy,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność wykorzystania autoklawu,
 • Postawa – umiejętność stosowania metody utrwalania laminowania.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną naprawę wyświetlaczy GSM, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi wykonywać pozycjonowanie szyby względem wyświetlaczy,
 • wie, jak pracować z urządzeniem autoklaw,
 • potrafi przeprowadzić prawidłowy test działania dotyku na wyświetlaczu,
 • potrafi wykorzystywać tester matrycy celem weryfikacji poprawności wyświetlanych barw na ekranie,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat wykorzystywania separatora podciśnieniowego,
 • potrafi wykorzystać niebieski laser do wymiany obudowy zewnętrznej,
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat wykorzystywania laminatora próżniowo-ciśnieniowego,
 • potrafi zaprogramować wyświetlacz z użyciem programatora JC V1s.
INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Damian Baran

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • elektronika, Naprawa wyświetlaczy..

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie. Technik elektronik.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 9 lat serwisowania urządzeń elektronicznych m.in laptopy, telefony, tablety

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Prawie 800 godzin przeprowadzonych szkoleń


CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.