MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie: nabór wniosków z rezerwy KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie: nabór wniosków z rezerwy KFS

W terminie 18.10.2021 - 21.10.2021.

Komunikat Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie, ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100). w terminie od dnia 18.10.2021r. do dnia 21.10.2021r. Wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów Rady Rynku Pracy. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Pracy.