MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu: ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu: ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

W terminie 25.11.2021 - 26.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 25.11.2021 r. do dnia 26.11.2021 r. będzie prowadzony nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Nabór wniosków będzie powtarzany do wyczerpania limitu środków KFS. Na dzień  19.11.2021 r. Urząd dysponuje środkami KFS w wysokości  4.500,00 zł. Środki KFS będą przyznane pracodawcom na kształcenie ustawiczne realizowane w ramach priorytetów wskazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2021. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu, w pierwszej kolejności będzie rozpatrywał wnioski pracodawców, którzy w latach poprzednich nie korzystali ze wsparcia kształcenia ustawicznego ze środków KFS.   Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.   Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym oraz wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego  ze środków KFS wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu: walcz.praca.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 41, pok. 17-18. Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 067 258 50 66 wew. 115 i 118.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) - art. 69a i 69b Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (Dz.U. z 2018r., poz.117).