MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu: ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu: ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

W terminie 24.11.2021 - 25.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 24.11.2021 r. do dnia 25.11.2021 r. będzie prowadzony nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Nabór wniosków będzie powtarzany do wyczerpania limitu środków rezerwy KFS. Na dzień 17.11.2021 r. Urząd dysponuje środkami w wysokości około 23.000,00  zł   Środki KFS będą przyznane pracodawcom na kształcenie ustawiczne realizowane w ramach priorytetów wskazanych przez Radę Rynku Pracy na rok 2021. Pozostałe informacje na stronie internetowej Urzędu Pracy.