MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie: III nabór wniosków o przyznanie środków z KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie: III nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

W dniu 08.04.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie ogłosił III nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kwota do wydatkowania 6 967,72 zł na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w dniu 08.04.2021r. za pośrednictwem platformy ePUAP wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną można także dostarczyć do skrzynki podawczej, która ustawiona jest w holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno Szczegółowe informacje pod nr tel. 56 690-04-13 lub jkosicka@pup-wabrzezno.pl. Druk wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny na stronie internetowej wabrzezno.praca.gov.pl.