MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach: ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach: ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

W terminie 18.10.2021 - 22.10.2021.

TERMIN NABORU: 18.10.2021 r. – 22.10.2021 r. Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 18.10.2021 r. o godzinie 7:00 i kończy 22.10.2021 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym EPUAP). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, iż dysponuje kwotą 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym, zgodnym z wymienionymi priorytetami określonymi przez Radę Rynku Pracy.