MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach: ogłoszenie o naborze wniosków w ramach środków rezerwy KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach: ogłoszenie o naborze wniosków w ramach środków rezerwy KFS

W terminie 18.10.2021 - 20.10.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniach 18.10.2021 r. - 20.10.2021 r. będą przyjmowane wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego złożone po ww. terminie pozostają bez rozpatrzenia.   Szczegółowe informacje-pod nr tel. 87 565 26 72, a druk wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony: www.suwalki.praca.gov.pl, zakładka: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy.