MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie: nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).


Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie: nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

W dniu 20.10.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że w dniu 20.10.2021 r. do godziny 15.30 będą przyjmowane wnioski o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Druki dostępne są na stronie www.strzyzow.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 9. Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie lub pokoju nr 9, albo przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 2 (liczy się data wpływu). Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem oraz z zasadami przyznawania środków z KFS w roku 2021. Wnioski, które wpłynęły poza wyznaczonym terminem oraz złożone na nieaktualnych drukach nie będą podlegały rozpatrzeniu. Środki KFS mogą być przeznaczone na finansowanie tych działań, które nie zostały jeszcze rozpoczęte. Jeden wniosek odpowiada jednemu kształceniu ustawicznemu. Wniosek w dniu złożenia powinien zawierać już komplet załączników. Ich brak skutkuje tym, że wniosek nie będzie rozpatrzony! Nabór dotyczy środków z limitu podstawowego. Kwota KFS, która pozostała PUP Strzyżów to ok. 20500 zł. Z racji niewielkiej kwoty w pierwszej kolejności środki będą przeznaczone pracodawcom, którzy nie korzystali w tym roku z dofinansowania KFS lub w niewielkich kwotach o ile wnioski będą poprawnie wypełnione i będą spełniać priorytety ministra na ten rok.