MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie: nabór wniosków o finansowanie KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie: nabór wniosków o finansowanie KFS

W terminie 14.04.2021 - 27.04.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w wysokości 430.000,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ogłosił nabór wniosków o finansowanie z KFS kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy może być przeznaczone na: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.