MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie: trzeci nabór wniosków ze środków rezerwy KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Śremie: trzeci nabór wniosków ze środków rezerwy KFS

W terminie 22.11.2021 - 24.11.2021.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE ogłosił trzeci nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Termin naboru wniosków: 22.11.2021r. – 24.11.2021r.   UWAGA: Urząd dysponuje aktualnie środkami finansowymi w wysokości 11.850,00 złotych. Wsparcie pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) będzie prowadzone zgodnie z Zasadami dotyczącymi przyznawania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie w 2021 roku (dostępne są na stronie internetowej: www.srem.praca.gov.pl, w Zakładce Dokumenty do pobrania „Pracodawcy i przedsiębiorcy" → „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – REZERWA").   O pomoc w 2021 roku mogą ubiegać się pracodawcy, którzy spełnią przynajmniej jeden z Priorytetów wydatkowania środków REZERWY KFS przyjętych przez Radę Rynku Pracy.