MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie: informacja o IV naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie: informacja o IV naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W terminie 25.11.2021 - 29.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie ogłosił czwarty nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin trwania naboru: : od 25.11.2021r. do 29.11.2021r. Dostępna kwota środków KFS wynosi: 9.732,49 zł. O środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021r. mogą wnioskować pracodawcy, którzy spełniają co najmniej jeden z priorytetów określonych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. UWAGA! Ze względu na ograniczenia finansowe w dysponowaniu środkami KFS w pierwszej kolejności wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będzie pracodawcom, którzy nie uzyskali w ciągu ostatnich trzech lat środków w ramach KFS przyznanych przez tutejszy Urząd Pracy.   Wniosek podlega rozpatrzeniu jeżeli został złożony w terminie ogłoszonego naboru oraz zawiera wszystkie załączniki i jest prawidłowo wypełniony.   Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Zasadami finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie w 2021r.