MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku: przedłużamy nabór wniosków - rezerwa Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku: przedłużamy nabór wniosków - rezerwa Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Do dnia 30.11.2021.

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy KFS, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że przedłużony zostaje nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2021 r.  Przypominamy, że środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.