MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Policach ogłosił nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Policach ogłosił nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W terminie 13.09.2021 - 30.09.2021.

Tutejszy Urząd informuje o naborze wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach przyznanej REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego. TERMIN NABORU WNIOSKÓW OD DNIA 13.09.2021 r. DO DNIA 30.09.2021 r. do godziny  14:00. Wnioski należy składać: elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym w formie papierowej za pośrednictwem poczty  na adres tut. Urzędu; osobiście w Urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (kancelaria Urzędu pokój nr 4 ). Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać na stronie internetowej PUP Police http://police.praca.gov.pl/ w zakładce  „Dla pracodawców i przedsiębiorców" >> „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy" >> „Krajowy Fundusz Szkoleniowy" oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – tel. kontaktowy 91 312-32-12.