MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim: nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim: nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

W terminie 25.11.2021 - 26.11.2021.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nabór uzupełniający Wnioski będą przyjmowane  dnia 25-26.11.2021r. (decyduje data wpływu do Urzędu) Wnioski rozpatrywane będą do wysokości posiadanego limitu w ramach priorytetów przyjętych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zatwierdzonych przez Radę Rynku Pracy. Maksymalna kwota możliwa do sfinansowania w roku 2021 na kształcenie ustawiczne to 4.500,00 zł na osobę. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski Pracodawców, którzy w bieżącym roku nie otrzymali wsparcia i wpisują się w minimum jeden z poniższych priorytetów! Pracodawcy wnioskujący po raz kolejny muszą wpisać się w jeden z priorytetów.