MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie: I nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie: I nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z KFS

W terminie 13.10.2021 - 25.10.201

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie w okresie od dnia 13 października 2021 r. do dnia 25 października 2021 r. do godz. 16.00. prowadzi I nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Wysokość środków pozostających w dyspozycji urzędu: 90 408,00 zł limitu rezerwy. Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) otrzymane środki z rezerwy KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników. Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu czy wniosek jest: złożony na aktualnym druku; złożony w terminie ogłoszonego naboru; złożony przez podmiot będący pracodawcą; złożony przez pracodawcę mającego siedzibę lub prowadzącego działalność na terenie powiatu ostródzkiego; podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji pracodawcy; złożony wraz z wymaganymi załącznikami; kompletnie wypełniony; spełnia wymagania dla pracodawców ubiegających się o środki rezerwy KFS opisane w zasadach; złożony na jeden z priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w 2021 r.