MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku: ogłoszenie uzupełniającego naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Nisku: ogłoszenie uzupełniającego naboru wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W dniu 25.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Wnioski będą przyjmowane w dniu 25.11.2021r. w godzinach od 7.30 do 15.30 Kwota dostępnych środków rezerwy KFS – 5.902,00 zł Wnioski złożone poza wskazanym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Urzędu. Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosków. Wsparcie ze środków rezerw KFS w 2021r. będzie przyznawane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów Rady Rynku Pracy. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Pracy.