MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie: nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie: nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W terminie 13.10.2021 - 29.10.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w 2021 roku.   Termin naboru wniosków: 13.10.2021 r. – 29.10.2021 r. Do rozdysponowania jest kwota: 300 000,00 zł w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych w 2021 r. na realizację zadań w ramach priorytetów wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego O przyznanie środków z rezerwy KFS w 2021 r. może ubiegać się pracodawca, który spełni jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy, a jednocześnie mający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu lubelskiego ziemskiego. Koszt dofinansowania w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie może przekroczyć 5 000,00 zł na osobę i 25 000,00 zł na firmę objętą wsparciem w 2021 roku.