MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach: nabór uzupełniający w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach: nabór uzupełniający w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W terminie 22.11.2021 - 23.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż w związku z rezygnacjami pracodawców z przyznanych dofinansowań powstały oszczędności z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 31.000,00 zł. W związku z powyższym zapraszamy pracodawców z terenu powiatu kieleckiego do składania nowych wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Termin naboru wniosków: 22.11.2021 r. od godziny 7.00 – 23.11.2021 r. do godziny 15.00. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach przy rozpatrywaniu wniosków o KFS, będzie brał pod uwagę: Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2021 r. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Pracy.