MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu: XI nabór wniosków KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu: XI nabór wniosków KFS

W dniu 23.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłosił jedenasty nabór wniosków na sfinansowanie w/w kształcenia. Jednocześnie informujemy, iż kwota dostępnych środków może ulec zwiększeniu z uwagi na pojawiające się oszczędności w ramach realizowanych umów. Dopuszcza się negocjacje pomiędzy Starostą, a pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół. Starosta skieruje do opiniowania przez Powiatową Radę Rynku Pracy wnioski złożone przez jednostki organizacyjne powiatu jarosławskiego. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowej opinii, Starosta może również skierować wnioski innych wnioskodawców na Powiatową Radę Rynku Pracy.