MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłosił nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłosił nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W terminie 25.11.2021 - 26.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 25.11.2021 – 26.11.2021 roku będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego. Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku. Obowiązujący w 2021r. wniosek wraz z załącznikami i niezbędnymi informacjami dostępny jest poniżej. Działania, które mogą być zrealizowane w ramach KFS: - kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, - egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, - badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem, - określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.