MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłosił III nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłosił III nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS

W terminie 19.11.2021 - 30.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłosił III nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Limit środków do rozdysponowania wynosi: 141 185,60 zł Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne, wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym. Wskazana przez pracodawcę forma kształcenia może rozpocząć się w terminie do końca lutego 2022 r.   TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 19.11.2021 r. do 30.11.2021 r. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu oraz w siedzibie PUP w Bytowie. Załączniki dostępne poniżej. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami przyznawania środków z KFS w 2021 r. Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać pod nr tel.: 59 823 41 26/ 27.