MENU
pl en

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracy w Twojej firmie


Jak zadbać o bezpieczeństwo pracy w Twojej firmie

System Ratalny
Jak zadbać o bezpieczeństwo pracy w Twojej firmie

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla firm kierujemy zarówno do mikroprzedsiębiorstw jak i dużych firm.
Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się jak nie narazić firmy na straty związane z utratą danych, przejęciem e-maila firmowego, zablokowaniem dostępu do danych czy pracą zdalną. 

Wyjaśnimy Wam:

Plan Ramowy >

ZAGADNIENIE OMAWIANE NA SZKOLENIU:
I. Istota ochrony danych. 

II. Zagrożenia związane z wyciekiem informacji. 

III. Wytyczne bezpiecznego użytkownika:

 1. Bieżące aktualizacje zabezpieczeń systemu oraz aplikacji.
 2. Hasło systemowe.
 3. Komunikaty ich z - ograniczone “zaufanie do komputera'
 4. Tajność danych osobistych .
 5. Ochrona danych przetwarzanych
 6. Laptop na laptopie firmowym w sieci publicznej 

IV. Szyfrowanie dysków.

 1. Konieczność czy paranoja?
 2. Odpowiedni dobór aplikacji.
 3. Możliwości oraz instrukcja użytkowania. 

V. Menadżery haseł.

 1. Zagrożenia kontra korzyści
 2. Dobór bezpiecznej aplikacji
 3. Możliwości oraz przewodnik użytkownika 

VI. Weryfikacja dwuetapowa.

 1. Sprzętowe tokeny zabezpieczające
 2. Generatory kodów
 3. Hasła SMS 

VII. Jak bezpiecznie pracownać w poza firmą.

cena: od 2000zł 

Więcej informacji >
Informacje >

Szkolenie realizujemy: od poniedziałku do soboty
Godziny realizacji: od 9:00 do 21:00
Miejsce realizacji: siedziba Państwa firmy, miejsce wyznaczone przez zamawiającego, nasze centrum szkoleniowe.
Forma realizacji: szkolenie z cyberbezpieczeństwa jest realizowane jako szkolenie zamknięte, w formie stacjonarnej lub zdalnej dla grup zorganizowanych. (minimum 20 osób)
Czas trwania: 2 godziny.
Termin szkolenia: osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy w celu ustalenia terminu: centrumszkolen@notemaster.pl 

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

 • Pracownicy korzystające z bankowości internetowej lub innych form płatności.
 • firmy posiadające infrastruktruę serwerową.osoby korzystające z urządzeń mobilnych podpiętych do firmowej sieci WiFi.
 • Pracownicy posiadajcy firmową poczty elektroniczną.
 • wszyscy zainteresowani tematyką bezpieczeństwa firmy.
 • osoby pracujące poza firmą tzw praca zdalna.
Cele i kompetencje >

Kształcenie ma na celu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z internetu
 • uświadomienie zagrożenia wynikającego z ataku hackera na firmę oraz jak się przed nim chronić
 • uświadomienie niebezpieczeństwa poprzez pokazanie zagrożeń, jakie czekają na każdym kroku w sieci oraz jak ich unikać
 • nabycie wiedzy i umiejętność dot. bezpiecznego korzystania z internetu w przyszłości oraz dalszego samokształcenia w tym zakresie 

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:

 • posiadają wiedzę na temat ochrony danych
 • posiadają kompetencje, wiedze i umiejętności dot. zabezpieczenia się przed atakiem
 • posiadają wiedzę na temat szyfrowania dysków, menadżera haseł i weryfikacji dwuetapowej
 • potrafią wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w życiu zawodowym i prywatnym