MENU
pl en

Fundamenty 5G

Fundamenty 5G

Cena: 15 000.00zł netto

Fundamenty 5G
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wstęp.

 1. Zapotrzebowania kolejnych ewolucji od 2G do 5G.
 2. Artefakty mobilności 4G i 5G: sieć macierzysta, wizytowana, roaming, warstwa kontrolna i danych użytkownika.
 3. Architektura 5G NSA (non stand alone).
 4. Architektura 5G SA (stand alone).
 5. Nowe radio (NR).

II. Architektura sieci 5G NSA (non stand alone).

 1. Sieć radiowa.
 2. Elementy sieci korowej: AUC, EIR, PGW, MME, SGW.
 3. Funkcjonalności i topologia sieci sygnalizacyjnej.
 4. Topologia warstwy danych.

III. Architektura sieci 5G SA (stand alone).

 1. Usługi wewnętrzne 5G.
 2. Usługi udostępnione dla użytkownika.
 3. Elementy sieci korowej i radiowej.
 4. Integracja z LTE.
 5. Adaptacja IMS na potrzeby 5G.

IV. Integracja IMS.

 1. Rola IMS w sieciach LTE i 5G.
 2. Protokoły IMS: SIP, Diameter, RTP.
 3. Zasadnicze elementy korowe.
 4. Zarządzanie połączeniem.
 5. Warstwy danych.
 6. Ćwiczenia z analizy ścieżki kontroli połączenia i kontentu.

V. Stos protokołów 5G.

 1. Sesja PDU.
 2. Interface N2.
 3. Integracja z EPC (Evolved Packet Core).
 4. Usługi chmurowe 5G.
 5. Warstwa transportowa.
 6. SMF Session Management Function.

VI. Zarządzanie mobilnością.

 1. Obszary TA (Tracking Area).
 2. Obszary rejestracji użytkownika RA.
 3. Paging klasyczny i priorytetyzowany.
 4. Kontrola jakości.
 5. Zarządzanie przepływem usług.
 6. Przepływ komunikatów dla pagingu.

VII. Izolowane warstwy sieci 5G.

 1. Przyczyny i potrzeby wprowadzania izolowanych warstw.
 2. Architektura niezależnych warstw użytkowników 5G.
 3. Warstwy sieci korowej.
 4. Warstwy sieci radiowej.
 5. Wirtualizacja elementów sieciowych.

VIII. Zasoby chmurowe przy użytkowniku (MEC Multi-access Edge Computing).

 1. Przykłady usług wykorzystujących MEC.
 2. Funkcjonalności dostarczane przez MEC.
 3. Komponenty wirtualnych elementów sieciowych (NFV Network Function Virtualisation).
 4. Różnice pomiędzy NFV i SDN (Software Defined Network).
 5. Przykład architektury MEC przy wykorzystaniu NFV.

IX. Przepływ komunikatów.

 1. Procedura rejestracji w 5G.
 2. Integracja z LTE z 5G-NSA.
 3. Komunikaty współpracy z LTE w etapie przejściowych.
 4. Integracja LTE z 5G SA.

CZAS TRWANIA - 32 GODZINY DYDAKTYCZNE

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Zaawansowana wiedza z zakresu sieci. Ukończenie szkolenia SIECI TELEINFORMATYCZNE DLA ZAAWANSOWANYCH.

Cena: 15 000 zł netto (+VAT)

CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie sieci 5G posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność integracji LTE z 5G SA/NSA,
 • Strategia poznawcza – umiejętność korzystania z usług chmurowych 5G,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia różnic pomiędzy architekturą 5G NSA a architekturą 5G SA,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność zarządzania mobilnością,
 • Postawa – umiejętność izolowania warstwy sieci 5G.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Hubert Chylewski

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • telekomunikacja mobilna, sieci LAN/WiFi, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie projektami.

WYKSZTAŁCENIE:

 • wyższe - Fizyka

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 9 lat inżynier ekspert telekomunikacji mobilnej - uruchamianie elementów sieci szkieletowej 2G-4G oraz usług dodanych.
 • 15 lat project manager projektów ICT - projekty dla operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług i sprzętu telekomunikacyjnego oraz dla branży energetycznej.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • GSM i UMTS
 • IMS
 • Protokół SIP, Diameter,Parley
KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci 5G, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • zna rodzaje architektur sieci 5G,
 • potrafi zarządzać architekturą sieci 5G NSA (non stand alone),
 • potrafi zarządzać architekturą sieci 5G SA (stand alone),
 • zna role IMS w sieciach LTE i 5G,
 • potrafi integrować IMS,
 • potrafi analizować ścieżki kontroli połączenia i kontentu,
 • potrafi zarządzać moblinością,
 • potrafi zastosować paging klasyczny i priorytetyzowany,
 • zna przyczyny i potrzeby wprowadzania izolowanych warstw sieci 5G,
 • posiada wiedzę na temat komponentów wirtualnych elementów sieciowych (NFV Network Function Virtualisation),
 • zna i rozumie różnice pomiędzy NFV i SDN (Software Defined Network),
 • posiada wiedzę i umiejętności dotyczące procedury rejestracji w sieci 5G,
 • potrafi integrować LTE z 5G NSA,
 • potrafi integrować LTE z 5G SA.
CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl