MENU
pl en

Frontend – kompleksowe narzędzia pracy developera.

Frontend – kompleksowe narzędzia pracy developera.

Cena: 2 600.00zł netto

Frontend – kompleksowe narzędzia pracy developera.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Preprocesory.

II. Podstawy.

 1. Czym są preprocesory i jak je stosować.
 2. Kod źródłowy, kompilacja, kod wyjściowy.
 3. Obsługa kompilatora i struktura plików.

III. Pugjs.

 1. Składnia: 
  a: Wcięcia.
  b: Elementy, id, klasy.
  c: Pozostałe własności elementów.
  d: Tekst wieloliniowy.
  e: Filtry.
 2. Zależności między plikami – include, extends, block.
 3. Zmienne, interpolacja.
 4. Mixiny.
 5. Pętle each oraz while.

IV. Stylus.

 1. Składnia:
  a: Selektory.
  b: Wcięcia.
  c: Zgodność w CSS.
 2. Zmienne i interpolacja.
 3. Mixiny.
 4. Pętle.
 5. Funkcje wbudowane i własne.

V. Markdown.

 1. Zastosowanie.
 2. Składnia.
 3. Znaczniki.
 4. Typora.

VI. Kompresja plików.

 1. CSS minifier.
 2. HTML minifier.
 3. TinyPNG.

VII. Emmet – podstawy.

 1. Czym jest Emmet i dlaczego go używamy.

VIII. Emmet w HTML/Pugjs.

 1. Struktura strony.
 2. Elementy, klasy, id.
 3. Właściwości elementów.
 4. Multiplikacja i numerowanie.
 5. Dziecko, rodzeństwo, rodzic, grupowanie.

IX. Emmet w arkuszach stylów.

 1. Wymiary, marginesy, pozycja.
 2. Tło i kolory.
 3. Obramowanie.
 4. Display i flexbox.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Znajomość podstaw HTML oraz umiejętność budowania stron z wykorzystaniem skryptów lub ukończenie szkoleń Podstawy tworzenia stron przy użyciu HTML z implementacją CSS oraz Budowa interaktywnych stron internetowych, z wykorzystaniem skryptów (języka) JavaScript.

Cena: 2600 zł  netto (+vat)

Certyfikat >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie projektowania stron internetowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność optymalizacji pracy przy tworzeniu aplikacji,
 • Strategia poznawcza – umiejętność zastosowania zestawu wtyczek Emmet przy tworzeniu stron,
 • Informacja werbalna – umiejętność charakteryzowania i stosowania preprocesorów,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność tworzenia kodu łatwiejszego w skalowaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu,
 • Postawa – umiejętność rozwiązywania problemów technicznych i strukturalnych związanych z programowaniem.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności dot. projektowania stron internetowych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi zarządzać techniczne projektem aplikacji,
 • potrafi dobierać i stosować specjalistyczne oprogramowanie o niskim i wysokim stopniu specjalizacji,
 • potrafi tworzyć i kompilować kod źródłowy,
 • umie weryfikować kod skompilowany,
 • umie optymalizować produkt (aplikację),
 • potrafi hermetyzować moduły aplikacji,
 • stosuje dobre praktyki programistyczne przez dobór odpowiednich narzędzi.
Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Karol Kołodziejczyk

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Języki skryptowe JavaScript oraz Python

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technik Informatyk

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Tworzenie programów narzędziowych dla klientów biznesowych jako freelancer w latach 2017-2020

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Instruktor na kursach programowania (JavaScript i PHP) w TEB Edukacja w Szczecinie od 2018
 • Instruktor na kursach programowania (Python i C ) w Fundacji IT od 2021
Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału, jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: każdy z uczestników podczas zajęć praktycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego m.in. do realizacji ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Maciej Piela Wsparcie techniczne 24h
Maciej Piela
+48 518 115 526 mpiela@notemaster.pl