MENU
pl en

ETAP 6. Administracja i utrzymanie serwera MS SQL Server 2019.


ETAP 6. Administracja i utrzymanie serwera MS SQL Server 2019.

Cena: 3 500.00złKoszykKup terazKoszykDodaj do koszyka

Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wprowadzenie.

 1. Przedstawienie zakresu szkolenia.
 2. Przedstawienie środowiska laboratoryjnego.

II. Instalacja serwera MS SQL Server 2019.

 1. Struktura i wymagania sprzętowe serwera MS SQL Server 2019.
 2. Instancje.
 3. Konfiguracja usług po instalacji.
 4. Narzędzia administracyjne.

III. Zarządzanie systemowymi bazami danych.

 1. Funkcje systemowych baz danych.
 2. Pozyskiwanie informacji konfiguracyjnych.
 3. Archiwizacja i odtwarzanie systemowych baz danych.

IV. Zarządzanie użytkowymi bazami danych.

 1. Struktura i właściwości bazy danych.
 2. Modele kopii bezpieczeństwa.
 3. Odzyskiwanie baz danych.
 4. Migracja baz danych.
 5. Odzyskiwanie środowiska baz danych po awarii

V. Podstawy monitorowania serwera SQL.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (2 dni)

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Ogólna wiedza informatyczna oraz wiedza z zakresu administracji serwerami.

Cena: 3500 zł


  Informacje o trenerze 2 >

  IMIĘ I NAZWISKO: 

  • Michał Dudek

  OBSZAR SPECJALIZACJI: 

  • Serwery Windows, Active Directory, sieci komputerowe

  WYKSZTAŁCENIE:

  • Wyższe

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

  • Wykładowca – informatyk
  • Administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych

  DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

  • Ponad 2 100 godzin przeprowadzonych zajęć
  Informacje o trenerze >

  IMIĘ I NAZWISKO: 

  • Sylwester Nowicki

  OBSZAR SPECJALIZACJI: 

  • Serwery Windows, usługi sieciowe, Active Directory, wsparcie techniczne

  WYKSZTAŁCENIE:

  • Wyższe

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

  • Implementacja, administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych.
  • Praca w zespołach wsparcia dla systemów kontroli jakości.

  DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

  • Ponad 20 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 9 100 godzin przeprowadzonych zajęć
  Cele szkolenia >

  Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów posiadających, umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

  • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania narzędzi i funkcji serwera MS SQL Server 2019,
  • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania optymalnych rozwiązań w zarządzaniu systemowymi bazami danych,
  • Informacja werbalna – umiejętność pozyskania informacji konfiguracyjnych,
  • Umiejętność motoryczna – umiejętność instalacji, konfiguracji i zarządzania serwerem MS SQL Server 2019,
  • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji serwera MS SQL Server 2019 i zastosowania funkcjonalności z uwzględnieniem potrzeb klienta.

  Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

  Jednostka szkoleniowa >

  Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

  Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

  • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
  • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

  Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

  TEORIA:
  Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzenia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

  PRAKTYKA:
  Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery, monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu administracji serwerami. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

  Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

  Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

  UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
  Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

  UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

  • potrafi wykonać instalację serwera MS SQL Server 2019,
  • zna strukturę i wymagania sprzętowe serwera MS SQL Server 2019,
  • potrafi zarządzać systemowymi bazami danych,
  • zna funkcje systemowych baz danych,
  • potrafi zarządzać użytkowymi bazami danych,
  • zna strukturę i właściwości baz danych,
  • zna podstawy monitorowania serwera SQL.
  Certyfikat >

  Image       

  Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

  Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

  Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

  jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!