MENU
pl en

ETAP 5. Utrzymanie i odzyskiwanie po awarii serwerów i kontrolerów domen Windows Server 2019.


ETAP 5. Utrzymanie i odzyskiwanie po awarii serwerów i kontrolerów domen Windows Server 2019.

Cena: 3 500.00złKoszykKup terazKoszykDodaj do koszyka

Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wprowadzenie.

 1. Przedstawienie zakresu szkolenia.
 2. Przedstawienie środowiska laboratoryjnego.

II. Migracja usługi Active Directory Domain Services.

 1. Dodawanie nowego kontrolera do domeny AD DS.
 2. Przenoszenie ról FSMO.
 3. Przejmowanie ról FSMO.
 4. Usuwanie kontrolera domeny AD DS.
 5. Podnoszenie poziomu funkcjonalności domeny AD DS.

III. Odzyskiwanie usługi AD DS po awarii.

 1. Tryb odzyskiwania usługi AD DS.
 2. Kopia bezpieczeństwa usługi AD DS.
 3. Odzyskiwanie kontrolera domeny.
 4. Autorytatywne odzyskiwanie rekordów w bazie AD DS.

IV. Archiwizacja i odzyskiwanie danych.

 1. Tryby kopii bezpieczeństwa.
 2. Automatyzacja archiwizacji.
 3. Odzyskiwanie danych.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (2 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Zaawansowana wiedza z zakresu administrowania systemem Windows Serwer 2019 lub ukończenie szkoleń Wdrażanie Windows Server 2019 z rolą kontrolera domeny , Zarządzanie zasobami w środowisku domenowym Windows Server 2019, Zarządzanie protokołem IPv4 w środowisku Windows Server 2019 oraz Zarządzanie środowiskiem sieciowym z wykorzystaniem usługi zasad grup - Group Policy

Cena: 3500 zł

  Informacje o trenerze 2 >

  IMIĘ I NAZWISKO: 

  • Michał Dudek

  OBSZAR SPECJALIZACJI: 

  • Serwery Windows, Active Directory, sieci komputerowe

  WYKSZTAŁCENIE:

  • Wyższe

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

  • Wykładowca – informatyk
  • Administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych

  DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

  • Ponad 2 100 godzin przeprowadzonych zajęć
  Informacje o trenerze >

  IMIĘ I NAZWISKO: 

  • Sylwester Nowicki

  OBSZAR SPECJALIZACJI: 

  • Serwery Windows, usługi sieciowe, Active Directory, wsparcie techniczne

  WYKSZTAŁCENIE:

  • Wyższe

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

  • Implementacja, administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych.
  • Praca w zespołach wsparcia dla systemów kontroli jakości.

  DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

  • Ponad 20 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 9 100 godzin przeprowadzonych zajęć
  Cele szkolenia >

  Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

  • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania narzędzi do utrzymania i odzyskania danych oraz odzyskania i migracji usług,
  • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania optymalnych rozwiązań w migracji i odzyskiwaniu usług,
  • Informacja werbalna – umiejętność wdrożenia zastosowań zapobiegającym awariom serwerów i kontrolerów domen,
  • Umiejętność motoryczna – umiejętność wykonania migracji i odzyskiwania, kopii bezpieczeństwa i automatycznej archiwizacji,
  • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji serwera w celu zminimalizowania niepożądanych skutków awarii, z uwzględnieniem potrzeb klienta.

  Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

  Jednostka szkoleniowa >

  Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

  Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

  • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
  • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

  Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

  TEORIA:
  Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzenia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

  PRAKTYKA:
  Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery, monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu administracji serwerami. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

  Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

  Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

  UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
  Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

  UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

  • potrafi przeprowadzić migrację usługi Active Directory Domain Services,
  • potrafi odzyskiwać usługę AD DS po awarii,
  • potrafi wykonać kopię bezpieczeństwa usługi AD i DS,
  • potrafi odzyskać kontroler domeny,
  • potrafi archiwizować i odzyskiwać dane.
  Certyfikat >

  Image       

  Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

  Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

  Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

  jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!