MENU
pl en

ETAP 4. Zarządzanie środowiskiem sieciowym z wykorzystaniem usługi zasad grup - Group Policy


ETAP 4. Zarządzanie środowiskiem sieciowym z wykorzystaniem usługi zasad grup - Group Policy

Cena: 3 500.00złKoszykKup terazKoszykDodaj do koszyka

Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wprowadzenie.

 1. Przedstawienie zakresu szkolenia.
 2. Przedstawienie środowiska laboratoryjnego.

II. Podstawy funkcjonowania mechanizmu Group Policy.

 1. Elementy konfiguracyjne Group Policy: zestawy zasad GPO i łącza.
 2. Wbudowane zestawy GPO.
 3. Tworzenie własnych zestawów GPO.
 4. Definiowanie zakresu zastosowania GPO.
 5. Filtrowanie i określanie efektywnej listy zestawów GPO.
 6. Narzędzia diagnostyczne i raportujące.
 7. Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa zestawów GPO.

III. Konfiguracja zasad zabezpieczeń i ograniczeń w środowisku systemowym z wykorzystaniem GPO.

 1. Polityka haseł.
 2. Polityka bezpieczeństwa.
 3. Ograniczanie praw systemowych.
 4. Opcje zabezpieczeń.

IV. Konfiguracja opcji użytkowych.

 1. Szablony administracyjne.
 2. Preferencje GPO.
 3. Ograniczanie dostępu do interfejsu użytkownika.
 4. Przekierowanie folderów profilu użytkownika.

V. Korzystanie z lokalnych zasad zabezpieczeń w środowiskach bez AD DS/Group Policy.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (2 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Znajomość zarządzania zasobami, protokołem IPv4 oraz rolą kontrolera domeny lub ukończenie szkoleń Wdrażanie Windows Server 2019 z rolą kontrolera domeny , Zarządzanie zasobami w środowisku domenowym Windows Server 2019 oraz Zarządzanie protokołem IPv4 w środowisku Windows Server 2019

Cena: 3500 zł

  Informacje o trenerze 2 >

  IMIĘ I NAZWISKO: 

  • Michał Dudek

  OBSZAR SPECJALIZACJI: 

  • Serwery Windows, Active Directory, sieci komputerowe

  WYKSZTAŁCENIE:

  • Wyższe

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

  • Wykładowca – informatyk
  • Administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych

  DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

  • Ponad 2 100 godzin przeprowadzonych zajęć
  Informacje o trenerze >

  IMIĘ I NAZWISKO: 

  • Sylwester Nowicki

  OBSZAR SPECJALIZACJI: 

  • Serwery Windows, usługi sieciowe, Active Directory, wsparcie techniczne

  WYKSZTAŁCENIE:

  • Wyższe

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

  • Implementacja, administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych.
  • Praca w zespołach wsparcia dla systemów kontroli jakości.

  DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

  • Ponad 20 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 9 100 godzin przeprowadzonych zajęć
  Cele szkolenia >

  Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

  • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania odpowiednich zasad zabezpieczeń przy konfiguracji,
  • Strategia poznawcza – umiejętności wykorzystania wiedzy dot. lokalnych zasad zabezpieczeń w środowiskach bez AD DS/Group Policy,
  • Informacja werbalna – umiejętność definiowanie zakresu zastosowania GPO,
  • Umiejętność motoryczna – umiejętność wykorzystania narzędzi diagnostycznych i raportujących oraz zarządzania kopiami bezpieczeństwa GPO,
  • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji opcji użytkowych na serwerze z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkownika.

  Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

  Jednostka szkoleniowa >

  Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

  Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

  • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
  • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

  Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

  TEORIA:
  Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzenia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

  PRAKTYKA:
  Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery, monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu administracji serwerami. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

  Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

  Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

  UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
  Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

  UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

  • potrafi wykorzystać narzędzia diagnostyczne i raportujące oraz zarządzać kopiami bezpieczeństwa GPO,
  • potrafi dokonać konfiguracji zasad zabezpieczeń i ograniczeń w środowisku systemowym z wykorzystaniem GPO,
  • potrafi dokonać konfiguracji opcji użytkowych na serwerze,
  • potrafi wykorzystać wiedzę dot. lokalnych zasad zabezpieczeń w środowiskach bez AD DS/Group Policy.
  Certyfikat >

  Image       

  Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

  Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

  Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

  jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!