MENU
pl en

ETAP 3. Zarządzanie protokołem IPv4 w środowisku Windows Server

ETAP 3. Zarządzanie protokołem IPv4 w środowisku Windows Server

Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Wprowadzenie.

 1. Przedstawienie zakresu kształcenia.
 2. Przedstawienie środowiska laboratoryjnego.

II. Protokół sieciowy TCP/IP.

 1. Protokoły sieciowe wchodzące w zestaw TCP/IP.
 2. Funkcje protokołu IPv4.
 3. Routing.
 4. Podstawowe atrybuty i klasy sieciowe IPv4.
 5. Planowanie przestrzeni adresowej.
 6. Narzędzia diagnostyczne TCP/IP.
 7. Konfiguracja ręczna, automatyczna i autokonfiguracja. 

III. Usługa DHCP.

 1. Instalacja roli serwera DHCP.
 2. Konfiguracja zakresów serwera DHCP.
 3. Konfiguracja opcji na poziomie usługi i na poziomie zakresu.
 4. Konfiguracja rezerwacji.
 5. Konfiguracja wysokiej dostępności serwera DHCP.
 6. Konfiguracja agenta DHCP. 

IV. Usługa DNS.

 1. Przestrzeń nazewnicza NETBIOS.
 2. Przestrzeń nazewnicza DNS.
 3. Metody rozwiązywania nazw na adresy IP.
 4. Instalacja roli serwera DNS.
 5. Konfiguracja opcji serwera DNS.
 6. Tworzenie i konfiguracja stref dla zapytań prostych.
 7. Domeny i podstawowe typy rekordów DNS.
 8. Rozwiązywanie nazw w publicznej przestrzeni nazewniczej. 

V. Zarządzanie konfiguracją protokołu IP z wykorzystaniem usługi IPAM.

 1. Instalacja roli serwera IPAM.
 2. Konfiguracja serwera IPAM.
 3. Zarządzanie przestrzenią adresową protokołu IPv4 z wykorzystaniem serwera IPAM.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (2 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:

 1. Ukończone szkolenie etap 1 - Wdrażanie Windows Server z rolą kontrolera domeny
 2. Ukończone szkolenie etap 2 - Zarządzanie zasobami w środowisku domenowym Windows Server
Informacje o trenerze 2 >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Michał Dudek

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Serwery Windows, Active Directory, sieci komputerowe

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Wykładowca – informatyk
 • Administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 2 100 godzin przeprowadzonych zajęć
Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Sylwester Nowicki

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Serwery Windows, usługi sieciowe, Active Directory, wsparcie techniczne

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Implementacja, administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych.
 • Praca w zespołach wsparcia dla systemów kontroli jakości.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 20 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 9 100 godzin przeprowadzonych zajęć
INFORMACJE O TRENERZE 3 >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Michał Kołodziejski

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Active Directory Domain Services,
 • TCP/IP, DHCP, DNS, MS SQL Server,
 • Oracle SQL, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe (Technika komputerowa; Zarządzanie i Administracja Sieciami Komputerowymi)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie administracji serwerami. Od 2007 r. trener IT.
 • Praca w zespołach wsparcia dla systemów kontroli jakości.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 5 700 godzin przeprowadzonych zajęć.
FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane w formie zdalnej jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację - między trenerem, a uczestnikiem kształcenia - i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom kursant w czasie rzeczywistym realizuje część teoretyczną oraz otrzymuje zadania do wykonania na serwerze. Drogą kurierską wysyłamy jednostkę wyposażoną w usługi serwerowe. Na tym serwerze kursant wykonuje część praktyczną.Takie rozwiązanie pozwala na płynną realizację szkolenia, gdzie trener na bieżąco śledzi poczynania osoby odbywającej kształcenie, udziela jej praktycznych wskazówek, a nawet może przejąć kontrolę nad wykonywanym zadaniem, w celu pokazania rozwiązania zadania. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na szkolenie:

Sprzęt i materiały przesłane do uczestnika na czas trwania szkolenia (w celu realizacji części praktycznej szkolenia):

 • jednostka sprzętowa z niezbędnym oprogramowaniem, peryferia (monitor, klawiatura, mysz)

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

Certyfikat >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym uzyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master.

Nazwa certyfikatu: 'Certificate Knowledge supported by skills'.

Certyfikat zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu wraz z datą wystawienia, znak jakości MSUES oraz znak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ponadto po zrealizowaniu każdego z etapów kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zawierające powyższe informacje, a dodatkowo nazwę etapu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku kliknij 'pobierz'

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • dokonuje konfiguracji ręcznej, automatycznej i autokonfiguracji protokołu TCP/IP,
 • wykonuje instalację i konfigurację serwera DHCP,
 • wykonuje instalację i konfigurację serwera DNS,
 • wykonuje instalację i konfigurację serwera IPAM.
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność planowania przestrzeni adresowej,
 • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania optymalnych rozwiązań przy konfiguracji serwera DHCP, DNS i IPAM,
 • Informacja werbalna – umiejętność wdrożenia odpowiednich zastosowań serwerów DHCP, DNS i IPAM,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność konfiguracji protokołu TCP/IP i konfiguracji serwera DHCP, DNS i IPAM,
 • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji serwera DHCP, DNS i IPAM oraz zastosowania odpowiedniej konfiguracji protokołu TCP/IP z uwzględnieniem potrzeb klienta.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl